Türkiye’deki İlk İnşaat Yönetimi ve Hukuku Yüksek Lisans/ Doktora Programı (MEDİPOL)de!

Türkiye’de ilk defa Medipol Üniversitesi’nde açılan İnşaat Yönetimi ve Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnşaat Yönetimi ve Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları, inşaat yönetimi ve inşaat hukuku konularını disiplinler arası bir anlayışla birlikte ele alarak, bu alanda yurt dışında benzerleri mevcut olan ancak ülkemizde bir ilk olacak şekilde hazırlandı.

Sektörün uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu programlar uluslararası yetkin üniversite ve kurumlarla işbirliğini amaçlıyor. Programlar, alanında uzman eğitimciler tarafından disiplinlerarası bir anlayışla ele alınarak yürütülecek. Program inşaat hukuku, inşaat anlaşmazlıklarının çözümü, inşaat sözleşmelerinin yönetimi alanlarında uzmanlaşma imkânı sağlamayı, sektörün sözleşme yönetimi ve inşaat hukuku alanlarında yetişmiş profesyonellere olan güncel ihtiyaçlarını karşılamayı ve uluslararası tahkim mahkemelerinde ihtiyaç duyulan uzman bilirkişi ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefliyor.

DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM

Lisansüstü programlara mimarlık, mühendislik ve hukuk dallarından öğrenciler kabul edilecek. Program mimarlık ve inşaat sektöründen gelen öğrencilere inşaat hukuku alanında uzmanlaşma imkanı sağlamayı, sektörün sözleşme yönetimi ve inşaat hukuku alanlarında yetişmiş profesyonellere olan güncel ihtiyaçlarını karşılamayı, inşaat hukuku alanında araştırmacı uzman bilirkişi ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemekte. Program aynı zamanda lisans eğitimini hukuk alanında tamamlamış öğrencileri de kabul edecek ve bu öğrencilerin inşaat terminolojisi, yapım yönetimi kavramları, mimarlık ve mühendislik süreçlerine ilişkin bilgi düzeyini artıracak, inşaat hukuku alanında uzmanlaşmaları için gerekli olan farklı disiplinlerden bilgileri edinmelerini sağlayacak.

ZENGİN PROGRAM İÇERİĞİ

Lisansüstü programların ulusal, uluslararası veya yabancılık unsuru barındıran tasarım, yapım ve taahhüt işlerinde yetkin profesyonelleri yetiştirmekle Türk inşaat sektöründe çok önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Zengin program içeriği inşaat hukukunu, borçlar hukukunu, sözleşme hukukunu, uluslararası standart sözleşmeleri, FIDIC standartlarını, uluslararası tahkim uygulamaları ve prosedürlerini, alternatif uyuşmazlık yöntemlerini, Yapı Bilgi Modelleme (BIM) ve bir ihtisaslaşma alanı olarak sağlık tesislerinin proje yönetimi ve sözleşme yönetimini kapsıyor. Program, Avrupa ve Amerika’da ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği ile ortak araştırma ve değişim programları yürütecektir. İnşaat Yönetimi ve Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarıyla ilgili detaylı bilgi Medipol Üniversitesi sitesinde yer alıyor.

insaat_hukuku_yuksek_lisans_ve_doktora_afis