(DALSAN Alçı) YEŞİL ÜRÜN REHBERİ yayınlandı…

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım danışmanlığında hazırlanan, DALSAN Alçı ürünlerinin LEED v4 kriterlerine göre değerlendirildiği DALSAN Alçı Yeşil Ürün Rehberi tamamlandı.

1932’den beri alçı sektöründe faaliyet gösteren DALSAN Alçı, ülkemizin en önemli yapı malzemesi üreticilerinden biri. DALSAN Alçı’nın bu vizyonunun bir yansıması olarak hazırlanan DALSAN Alçı Yeşil Ürün Rehberi, hem iç mekan hem de dış mekanda kullanılan ürünlerinin,

  • Sağlık – İç Hava Kalitesi
  • Çevre – Şeffaf Üretim
  • Karbon Emisyonu/Salımı

sürdürülebilirlik parametreleri üzerinden değerlendirilerek, bu konularda yapılan çalışmalar kapsamlı bir biçimde açıklandı. Yeşil Ürün Rehberi, DALSAN Alçı ürünlerinin sahip olduğu, bağımsız kuruluşlar tarafından verilen GREENGUARD GOLD Sertifikaları, EPD (Çevresel Ürün Beyanı) beyanları ve REACH uyumluluğu ile ilgili detaylı bilgileri içermekte.

Yeşil Ürün Rehberi’nde içerikleri detaylı bir şekilde aktarılan sertifikalara sahip DALSAN Alçı ürünlerinin, yeşil bina adayı projelerde tercih edilmesinin,  projenin toplam puanının yüzde 10’dan fazlasına katkı sağladığı yapılan çalışmalar sonucu ortaya koyulmuştur.

Yeşil Ürün Rehberi’nde ayrıca dünyada en çok tercih edilen yeşil bina derecelendirme sistemleri olan LEED ve BREEAM sertifikaları hakkında kapsamlı bilgiler aktarılmış olup, hangi kredi kategorisinin ne kadar puan ağırlığına sahip olduğu gibi teknik bilgiler sunuldu.

 

GREENGUARD GOLD sertifikası, malzemelerin yaydığı kimyasal emisyonların sınır değerlerin altında olduğunu, dolayısı ile iç mekanlarda kullanılmasında hiçbir sakınca olmadığını gösterir. DALSAN Alçı’nın toplam 11 ürünü UL laboratuarlarında 10.000’den fazla kimyasal testten başarıyla geçerek GREENGUARD GOLD sertifikası almaya hak kazanmıştır.

 

EPD sertifikası, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini ortaya koyan, uluslararası olarak kabul edilen ve yayınlanan raporlardır. DALSAN Alçı’nın EPD beyanında 18 farklı ürünü bulunmaktadır.

REACH yönetmeliği, kimyasallar konusundaki Avrupa Birliği yönetmeliğidir. Ana prensipleri Registration (Kayıt), Evaluation (Değerlendirme), Authorisation (Otorizasyon) ve Restriction of chemical substances (Kimyasal maddelerin sınırlandırılması) kategorilerinden oluşmaktadır. DALSAN Alçı, tüm üretimlerini REACH Direktifi’nin belirlediği koşullar dahilinde yapmaktadır.

erke3

Yeşil Bina Sektörüne Ürünlerinizi Tanıtıyoruz

Tüm tasarım ve içerik süreçleri ERKE bünyesinde gerçekleştirilen bu çalışma ile DALSAN Alçı’nın tüm ürünleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımı yeşil bina sektörüne, mimarlara ve yatırımcılara detaylı bir şekilde aktarılmış oldu. ERKE, sürdürülebilir malzeme üreticilerine sürdürülebilir malzeme danışmanlığı konusunda destek vermeye devam etmektedir.

DALSAN Alçı’nın Yeşil Ürün Rehberine ulaşmak için: http://yesilmalzemeler.com.tr/GreenCatalogs/lafarge-dalsan.html

Detaylı bilgi için: www.erketasarim.com/iletisim