İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi ARTIŞI Mayıs Ayında HIZ KESTİ!

Türkiye İMSAD’ın her ay paylaştığı İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi’nin Mayıs 2016 sonuçları açıklandı. Mayıs ayı sonuçlarına göre; İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Mayıs ayında artışını yavaşlayarak sürdürmüştür. Endeks Mayıs ayında 0,3 puan artmış ve 100 puan seviyesinin üzerinde kalmıştır.

Bileşik Endeks Mayıs ayında da faaliyetlerdeki artışın etkisi ile yükselmiştir. Mevsimsellik ve canlanan iç talep faaliyetleri olumlu etkilemiştir. Buna karşın güven endeksi gerilerken, beklenti endeksindeki iyileşme yavaşlamıştır.

Bileşik Endeksi oluşturan üç alt endeks farklı gelişme göstermiştir. Faaliyet Endeksi Mayıs ayında en çok artan alt endeks olmuştur. Ancak artış hızı yavaşlamaktadır. Mevsimsellik etkisi azalarak sürmektedir. Güven endeksi Mayıs ayında gerilemiştir. Hükümetin kurulmasına rağmen güven endeksi gerileme göstermiştir.

Beklenti endeksinde ise oldukça sınırlı bir artış olmuştur. Genel ekonomik beklenti gerilerken, iç ve dış pazara dönük beklentiler durağanlaşmış, buna karşın üretim ve yatırım beklentilerinde artış sürmüştür.

Faaliyetlerde Artış Yavaşlayarak Sürüyor; Mevsimsellik Etkisi Azalıyor

Faaliyetler Mayıs ayında artışını yavaşlayarak sürdürmüştür. Mevsimsellik etkisi faaliyet artışını desteklemektedir. Faaliyet endeksi Mayıs ayında 1,1 puan artmıştır. Mayıs ayında faaliyet endeksi geçen yılın Mayıs ayı faaliyet endeksinin 1,9 puan üzerinde gerçekleşmiştir.

Mayıs ayında faaliyetler farklı gelişmeler göstermişlerdir. Yurtiçi satışlarda Mayıs ayında bir önceki aya göre hızlı artış sürmüştür. İhracat Mayıs ayında çok sınırlı bir artış göstermiştir. Üretim bu kez sadece iç satışlardaki artışa bağlı olarak yine hızla yükselmiştir. Satışların ciroya dönüşümü ise yavaşlamıştır. İç talepteki canlanma faaliyetleri Mayıs ayında da olumlu etkilemiştir.

Faaliyetlerdeki artış yılın ikinci çeyreğinde sürmektedir. Ancak mevsimsellik etkisi azalırken, Ramazan ayı ve uzun Bayram tatili faaliyetleri yavaşlatacaktır.

Yeni Hükümetin Kurulmasına Rağmen Güven Endeksi Geriledi

Güven endeksi Mayıs ayında sınırlı ölçüde gerilemiştir. Güven endeksi son aylardaki durağan eğilimini sürdürmektedir. Mayıs ayında oluşan koşullar güven üzerinde önemli değişiklikler yaratmamıştır. Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin güven zayıf kalmaktadır. İnşaat sektörüne ve inşaat malzemeleri sanayine yönelik güven ise durağan kalmıştır. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven sınırlı ölçüde gerilemiştir. İhracat pazarlarına yönelik güvende ise sınırlı bir artış olmuştur. Yeni hükümetin kurulmuş olmasına karşın güven durağan kalmıştır.

Beklentiler Durağanlaştı

Beklentiler Endeksi durağanlaşmıştır. Faaliyetlere ilişkin beklentiler sınırlı ölçüde artarken, genel ekonomiye ilişkin beklentiler yeniden zayıflamış, pazarlara ilişkin beklentiler ise değişmemiştir. Böylece beklenti endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre sadece 0,2 puan artmıştır. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde Nisan ayından sonra Mayıs ayında da sınırlı bir gerileme yaşanmıştır. İnşaat malzemeleri sanayine ilişkin beklentiler ise değişmemiştir. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi sipariş beklentilerinde yaşanan hızlı artış ise Mayıs ayında durmuştur. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise değişmemiş ve zayıf kalmıştır. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi ise en hızlı artış gösteren kalem olmuştur.