14. PREFABRİKASYON SEMPOZYUMU 17 Mayıs’ta İstanbul’da Yapılıyor

Türkiye Prefabrik Birliği tarafından düzenlenmekte olan geleneksel prefabrikasyon sempozyumlarından 14.cüsü bu yıl “ Beton Prefabrikasyonda Yeni Arayışlar” konusunda yapılacak.

17 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan bu sempozyum, beton prefabrikasyon endüstrisindeki yeni arayışların görüşüleceği, gelişmenin sürdürülmesi için çağdaş bir yapım teknolojisi olan prefabrikasyonun çağdaş bir toplumun farklılaşan ihtiyaçlarının karşılanmasında sektörün nasıl daha aktif olabileceği, nasıl daha rasyonel, ekonomik, çevreci ve sürdürülebilir çözümler üretebileceğinin tartışılacağı bir forum olacak.

Sempozyumda 4 oturumda 13 bildiri sunulacak. Sempozyum programı ve yapılacak sunuşlarla ilgili bilgiye http://prefab.org.tr/tr/12-sempozyum/sayfa/47.aspx adresinden ulaşılabilir.