Yenilikçi Marka (BİEN)’in Yeni Koleksiyonları UNICERAda!

En yeni tasarımların sergilendiği, artan ilgiyle izlenen, sektörün önemli bir dinamiği kabul edilen UNICERA Seramik, Banyo, Mutfak Fu­arı’nın bu yıl 28’incisi düzenleniyor. 23- 27 Şubat tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda yerini alacak olan Bien Seramik, sektörün alıcı ve üreticileri ile burada buluşacak.

Sektörün yenilikçi markası Bien bu yıl UNICERA Seramik, Banyo, Mutfak Fu­arı’n­da üre­ti­ci fir­ma ola­rak, se­ra­mik ve vit­ri­fi­ye ürün­le­rin­de yine fark­lı­lı­ğı­nı ortaya koyacak. 2016 yılı ye­ni se­ri­le­ri, bu yıl sektörün ihtiyaç duyduğu yeni ürünler ilk kez bu fu­ar­da yet­ki­li sa­tı­cı­la­r, sek­tör pro­fes­yo­nel­le­ri­ ve ni­hai tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­le­ri­ne sunulacak. Üre­ti­mi Bi­le­cik ve Bo­zü­yü­k’­teki fab­ri­ka­la­rın­da ya­pıl­an Bİ­EN ürün­le­ri, yur­t i­çin­de 120’yi aş­kın yet­ki­li sa­tı­cı­sı ve 3 bi­ni aş­kın sa­tış nok­ta­sıy­la pa­zarda ye­ri­ni al­mak­ta­dır. Üretiminin yüz­de 30’u­ndan fazlasını yurt dı­şın­da 70’e yakın ül­ke­ye ih­raç et­mek­te­dir. Bİ­EN, yaklaşık 25 milyon m2’yi aşan üre­ti­mi ile sek­tö­rün önem­li oyun­cu­la­rın­dan­dır.

Bİ­EN Sa­tış Grup Baş­ka­nı Me­tin Sav­cı, mar­kay­la il­gi­li ge­rek yur­ti­çi, ge­rek yurt­dı­şı pa­zar­la­rı­nın ta­lep­le­ri­ni dik­ka­te alan üre­tim ya­ptıklarını dile getirdi. Savcı ‘’Unicera, üretici firmaların o yılın yeni ürünlerini sektör profesyonellerine, mimarlara, müteahhitlere, nihai tüketicilere tanıttıkları önemli bir platformdur. Unicera uluslararası nitelik kazanması nedeni ile üretimlerin yurtdışı müşterilerine de tanıtıldığı, satışının yapıldığı bir fuar olarak önemini her geçen gün artırmaktadır. Biz de bu yıl fuarda 60×120 cm ve 45×90 cm büyük ebatlı ürünler, yeni yer ve duvar karosu koleksiyonları ve seramik sağlık gereçleri alanındaki ürünlerimizle yer alacağız.’’ diye konuştu.

Savcı ‘’Sa­tış ve pa­zar­la­ma po­li­ti­ka­la­rıy­la ye­ni­lik­çi, di­na­mik ve fark­lı ürün­le­r pa­za­ra su­nu­yo­ruz. Yaptığımız yeni yatırımlar ile Bozüyük karo üretim tesislerimizde bir yıl içinde %75 civarında kapasite artışı sağladık. Bu tesiste daha özellikli ve daha büyük ebat karolar üretilmekte. Full body teknik porselen karolar dediğimiz ve 20 mm kalınlığındaki kırılmaya dayanıklı, derz gerektirmeden döşenebilen karolar da üretilmektedir.. 2016’dan itibaren 60X120 ebadı yeni bir ebat olarak ürün gamımıza girdi. Kalıplı ürünlere bu sene daha çok ağırlık veriyoruz. İşte bütün bu yenilikler fuarda görücüye çıkacak. Ayrıca Seramik Sağlık Gereçlerinde hijyene ağırlık verilen ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.1455096283_STELLA

Bien bu yıl fuarda 3. Salon 326 no’lu stantta yerini alacak.


 

BİEN HAKKINDA

2009 yılında kurulan Bien Seramik, Bilecik ve Bozüyük’teki üretim tesisleri ile Türk ve Dünya Seramik pazarına ürünler sunan bir markadır. Dünyaca ödüllü tasarımları ve 800’ü aşkın ürün yelpazesiyle sektörün yenilikçi markası Bien, 6 kıtada70’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Tüm üretimini TS EN 14411 standardına uygun olarak sürdüren Bien, Entegre Yönetim Sistemini kurarak ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 ve OHSAS 18001:2008 sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. En yeni teknolojileri takip eden, bu teknolojileri üretim gücüne aktarmayı hedefleyen Bien, yer ve duvar karosu ile porselen karo üretiminde Dijital Baskı Sistemleri’ni Aralık 2009 tarihinden itibaren kullanmaya başlayarak, Türkiye’de Dijital Teknoloji ile üretilen duvar karolarının ilk üreticisi olmuştur.

Yaptığı yeni yatırımlar ile Bilecik ve Bozüyük’teki fabrikalarında yılda ortalama 25 milyon metrekare yer, duvar karosu, porselen karo ve teknik porselen üreten Bien, 2011 yılında seramik sağlık gereçleri (SSG) alanında da yaptığı yatırımla, karo seramik üretimine, vitrifiye üretimini de eklemiştir. Fabrika içi geri kazanımlarla enerji ve su tasarrufu konusunda çevre dostu teknolojilere de yatırım yapan Bien, atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun neredeyse %100’ünün geri dönüşümünü sağlamaktadır.1455096314_bien_logo