Yeni Yangın Yönetmeliğine (MARDAV ) Mantoloma Sistemlerinden Çözümler

Yeni Yangın Yönetmeliğine (MARDAV ) Mantoloma Sistemlerinden Çözümler

Yeni yönetmelikle beraber Türkiye’deki mantolama kültürü biraz değişecek. Bu değişimle kullanılan malzeme kalitesi artacak ve yangın konusunda önlemler alınacaktır.

Yeni yönetmelikle beraber ETAG 004’ de belirtilen 13501-1+A1:2013 yangın testinden geçemeyen paketler kullanılamayacak. Bu da demek oluyor ki toplama paketler mantolamada kullanılamayacak.

Bir diğer husus da bina yüksekliklerine göre getirilen yangın önlemleriyle ilgili;

Bina yüksekliği 28,5 metreden fazla olan binalar hiç yanmaz malzeme ile mantolanmalıdır.

Bina yüksekliği 6,5 metre ile 28,5 metre olması durumunda eps veya xps ile yapılan mantolomanın pencere yan kenarları 15cm genişliğinde ve üst başlığı da 30 cm genişliğinde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyeri yapılmalıdır.

Buna ek olarak zemin kotundan yukarı 1,5 metre mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalıdır.

Mardav Mantoloma sistemleri olarak yangın testinden başarı ile geçmiş bulunmaktayız ve aşağıdaki çözümleri sektöre sunuyoruz... "

Mardav Yalıtım İş Geliştirme ve Ürün Müdürü

Eray Doğan

  Yangın Yönetmeliği Görsel 1 Yangın Yönetmeliği Görsel 2