(Hardox®450) Beton Mikserlerinde Maksimum Tasarruf Sağlıyor

En iyi çözümün bulunması için yeni bir aşınma testi geliştiriliyor

SSAB’nin Aşınma Uzmanı Mikael Jungedal, “SSAB’nin yenilikçi çalışmaları doğrultusunda yürütülen bir proje de Hardox 450 aşınmaya dirençli çelik kullanılarak bir beton mikseri tamburu tasarım modeli geliştirmektir,” açıklamasında bulunuyor. Mikael, “Hedefimiz güçlü bir tasarım, düşük ağırlık ve uzun çalışma ömrünü bir arada sağlayabilmek…” şeklinde devam ediyor.

Bir mikser tamburunun içinde bulunan zorlu aşındırıcı ve yıpratıcı ortamı daha iyi anlayabilmek adına SSAB bu uygulamaya en uygun çelik cinsini bulmak için yeni bir aşınma testi geliştirmeye başladı. Geliştirilen aşınma testi , test başına 34 numuneye kadar hem sürtünme aşınması (karıştırma işlemi sırasında) hem de darbe aşınması (boşaltma işlemi sırasında) altında aşınma direncini değerlendirebilmiştir.

SSAB’nın Tambur Aşınma Testi, 34 adete kadar numunenin bir tutucuya yerleştirilip, tamburun iç kısmı boyunca monte edildiği ve aynı koşullar altında test edildiği Ø800x100mm ölçülerine sahip bir çelik tamburdan meydana geliyor. Saha uygulamasında yapılan işe bağlı olarak suyla birlikte farklı aşındırıcı madde türleri kullanılabiliyor. Hem sürtünme aşınması hem de hafif darbe aşınması test edilebiliyor. Aşınma, numuneyi testten önce ve sonra tartarak ölçülüyor. Tipik bir test, 23 saatte bir iki kez aşındırıcı malzeme değiştirilerek 90 saat sürüyor.

Bu özel proje için çok sayıda çelik numunesi hem sürtünme aşınması hem de hafif darbe aşınması altında test edildi. Aşındırıcı bir betona benzer bir durum oluşturmak için suyla birlikte kullanılan aşındırıcı malzeme 16-25 mm granit taşlarıydı. Test, SSAB’nin aşınmaya dirençli Hardox 450 çelik cinsinin S235 kalite yumuşak çelikten 4 kattan daha fazla daha yüksek aşınma direnciyle pozitif sonuç verdiğini gösterdi.

Projenin önemli bir bölümü, 3 – 4 mm’lik daha ince ölçülerle Hardox 450 malzemeden bir beton mikseri tamburu tasarlama konusundaki imkanlar ve sınırlandırmaları araştırmaya odaklandı. Bir tamburun kullanım süresi boyunca ortaya çıkan kritik aşınma ve yük senaryolarını daha iyi anlayabilmek için parçacık akış simülasyonları, sonlu eleman bilgisayar simülasyonları ve saha ölçümleri yapıldı.

Hardox 450 ile ağırlıkta %50’ye varan azalma mümkün

Çalışmalar, Hardox 450 ile çalışma ömrünü azaltmadan fazlasıyla hafif ve sağlam bir beton mikseri tamburunun üretilebileceğini gösterdi. Tasarım modeli, hem tamburda hem de spirallerinde 3 mm Hardox 450 kullanılarak yapıldı ve piyasadaki geleneksel mikser tamburlarıyla kıyaslandığında ağırlıkta %50’ye varan bir azalma ortaya koydu. Ağırlıktaki bu azalma; yükleme kapasitesinin artması, yakıt tüketiminin düşmesi ve çevresel etkilerin azalması anlamına geliyor.

Piyasadaki beton mikserlerine gösterilen talep değişiyor

Beton sektörü için kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesi


Beton mikserleri için aşınmaya dirençli Hardox 450 çeliğin yanında, SSAB sanayide karşılaşılan zorluklarla mücadele etmek için pek çok başka çözüm sunabilir. Yüksek dayanımlı Strenx 700 MPa yapı çeliği, kaideler ve alt şasiler için daha hafif bir yapı tasarlanmasına imkan sağlıyor. Hardox 500 borular, sahada test edilerek mükemmel sonuçlar ortaya koydu. Beton pompa borusu, borunun aşırı iç aşınmaya direnç göstermek zorunda olduğu uygulamalar için mükemmel bir örnektir.

SSAB SHAPE*, Hardox çeliğin beton yapma ekipmanlarında kullanımının avantajlarını tam anlamıyla görmek için ihtiyaca özel çözümler sunuyor. Tasarım, ürün geliştirme ve işleme alanlarında sunulan geniş hizmet yelpazesi; ekipman üreticilerini çizim masasından kaynağa hazır kitlere varıncaya kadar destekler, üretkenliği artırma ve ürün performansını geliştirme imkanları sağlar.

Beton ekipmanı üreticilerine sunduğu kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesinde Hardox aşınma plakaları, levhalar ve borular, yüksek dayanımlı Strenx yapı çelikleri ile tasarım, ürün geliştirme ve işleme desteği konularında SSAB SHAPE’in sunduğu ihtiyaca özel çözümler bulunmaktadır.

chart2

SSAB’nin Tambur Aşınma Testinden elde edilen sonuçlar, Hardox 450 aşınma plakasının, S235 yumuşak çelikle kıyaslandığında 4,2 kat daha uzun bir çalışma ömrü sağladığını gösteriyor.

Flow simulation200

Aşınma hareketlerini ve gerilim dağılımını analiz etmek için parçacık akış simülasyonu kullanıldı. Simülasyon, spiral kanatlardaki yeşil alanlarda daha fazla aşınma olduğunu gösterdi, bu durum saha ölçümleriyle de doğrulandı.

20120302_132730

SSAB’nın Tambur Aşınma Testi, 34 adete kadar numunenin bir tutucuya yerleştirilip, tamburun iç kısmı boyunca monte edildiği ve aynı koşullar altında test edildiği Ø800x100mm ölçülerine sahip bir çelik tamburdan meydana geliyor.