“İnsan Hakları Bağlamında Algoritmaların Dizaynı” Paneli 10 Kasım’da Hrant Dink Vakfı’nda Düzenleniyor!

Dijital Teknolojileri Kullanarak Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadele projesi kapsamında organize edilen panel serisinin dördüncüsü “İnsan Hakları Bağlamında Algoritmaların Dizaynı”, 10 Kasım Cuma günü Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda yapılacak.


“İnsan Hakları Bağlamında Algoritmaların Dizaynı”
Panel

Katılım: Çevrim İçi Kayıt Formu
Tarih: 
10 Kasım 2023 Cuma | Saat: 16.00–19.00
Yer: Hrant Dink Vakfı, Anarad Hığutyun Binası, Papa Roncalli Sk., No: 128 Harbiye, Şişli/İstanbul


İki oturumdan oluşacak panelin ilk oturumunda Melis Öneren Özbek’in moderasyonunda, Tanu Mitra ve Gözde Gül Şahin güvenilir algoritmaların nasıl oluşturulabileceği konusuna odaklanırken, Sarah Eagan Twitter/X platformundaki değişikliklerin algoritmalara etkilerine değinecek. Selin Çetin’in moderasyonunda yapılacak ikinci oturumda Shmyla Khan, Lisa Ginsborg ve Gökhan Ahi, teknoloji ve insan hakları bağlamında algoritmaların dizaynında verilerin nasıl işlendiğini hukuki çerçeveyle ilişkili olarak değerlendirecekler.


Etkinlik Programı

Güvenilir Algoritmalar Tasarlamak

16:00-16:10 | Açılış Konuşması
16.10-16.30 | Sarah Eagan
16.30-16.50 | Gözde Gül Şahin
16.50-17.10 | Tanu Mitra (Çevrim içi)
17:10-17:30 | Soru & Cevap, Moderatör: Melis Öneren Özbek

17.30- 17.45 | Ara

İnsan Hakları Bağlamında Verilerle Algoritmaların İlişkisi

17.45-18.05 | Shmyla Khan
18.05-18.25 | Gökhan Ahi
18.25-18.45 | Lisa Ginsborg (Çevrim içi)
18.45-19.00 | Soru & Cevap, Moderatör: Selin Çetin


Yüz yüze düzenlenecek etkinlikte Türkçe ve İngilizce simultane çeviri yapılacak. Vakfın YouTube hesabından canlı yayınlanacak etkinliğe katılmak için kayıt formunu doldurabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi: www.hrantdink.org/


Sarah Eagan
Countering Digital Hate’de Politika ve İşbirlikleri Departmanı başkanıdır. Öncesinde aynı kurumun halkla ilişkiler stratejilerinden sorumlu kişi olarak görev yapmıştır. Sarah daha önce, Amerika’daki en geniş genç seçmen mobilizasyon grubu olan NextGen America için Basın Sekreteri olarak görev yapmış ve kuruluşların yanlış bilgiye karşı savunma geliştirmelerine, muhalefete yönelik araştırmalar yapmalarına ve toplumsal hareketleri desteklemek için araştırma temelini güçlendirmelerine yardımcı olmuştur. Londra Üniversitesi Akademisi’nde Modern Kültür Meseleleri üzerine yüksek lisans derecesine sahiptir.

Gözde Gül Şahin
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent ve Şubat 2022’den beri, KUIS Yapay Zeka Bursiyeri olarak görev yapmaktadır. Daha önce, Temmuz 2018 ile Şubat 2022 arasında Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde Ubiquitous Knowledge Processing (UKP) Laboratuvarı’nda doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. Dilbilim ve makine öğrenimi alanları, özellikle anlambilim, çokdilli temsiller ve geniş dil modelleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora çalışmasını tamamladı. 2017 yılında Edinburgh Üniversitesi Dil, Biliş ve Bilişim Enstitüsü’nde (ILCC) ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Doktora çalışmalarından önce sırasıyla 2011 yılında Sabancı Üniversitesi’nden yüksek lisans ve 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden lisans derecesini almıştır. Düzenli olarak *CL konferansları ve dergileri için PC üyesi olarak hizmet vermekte ve Çokdilli Temsil Öğrenimi (MRL) Atölyesi’nin organizatör ortaklığını sürdürmektedir. Aynı zamanda EACL 24 için yayın başkanı ve ACL 24 için sanal program başkanıdır. Doğal Dil İşleme üzerine yaptığı araştırmalar, üstün yetenekli genç araştırmacılara verilen TÜBİTAK 2232 ve 2236 hibe programları tarafından desteklenmiştir.

Tanu Mitra
Washington Üniversitesi Bilgi Okulu’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Çevrim içi bilgi problemlerini anlamak ve önlemek amacıyla büyük ölçekli sosyal bilişim sistemleri üzerine çalışmalar yürütmekte ve bunları geliştirmektedir. Sorunlu çevrim içi bilgileri anlamak ve önlemek amacıyla büyük ölçekli sosyal hesaplama sistemleri geliştirmek üzerine çalışmalar yürütmektedir. Yanlış bilgi ve komplo içeriklerinin denetlenmesi, çevrim içi aşırıcılık ve nefret anlatılarının incelenmesi ve çevrim içi eleştirel düşüncenin teşvik edilmesi amacıyla dijital teknolojilerin geliştirilmesi araştırma alanları arasındadır. Çalışmalarında insan-bilgisayar etkileşimi, veri madenciliği, makine öğrenimi ve doğal dil işleme alanlarından disiplinler arası yöntemler kullanmaktadır.

Melis Öneren Özbek
Lisans ve yüksek lisansını Viyana Üniversitesi Sinema ve Medya Bilimleri’nde tamamladı. Medya sektörünün çeşitli alanlarında çalıştıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde medya ve iletişim çalışmaları alanında doktorasını aldı. Halen, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yeni medya ve haber medyasında antisemitizm, yeni ırkçılık, nefret söylemi, mültecilere ilişkin dezenformasyon ve popülist söylemler, göçmenlerin ve azınlıkların medyada temsili ve spor sosyolojisi gibi konularda akademik araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır.

Shmyla Khan
Toplumsal cinsiyet, teknoloji ve insan hakları alanlarında sekiz yıllık deneyime sahip olan araştırmacı ve hak savunucusudur. Hukuk eğitimi almış olan Shmyla, Pakistan Yüksek Mahkemesi’nde katip ve gizlilik hukuku alanında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Gökhan Ahi
1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2001’den bu yana İstanbul Barosu üyesi olarak serbest avukatlık ve hukuk danışmanlığı yapmaktadır. Çeşitli üniversitelerde ve öğretim kurumlarında  Bilişim Hukuku, Sosyal Medya Hukuku, Teknoloji Hukuku ve Avukatlık Hukuku konularında kurumsal eğitimler vermiş ve hâlâ bu faaliyetlere devam etmektedir.

Lisa Ginsborg
Avrupa Üniversitesi Enstitüsü (EUI) Avrupa Dijital Medya Gözlemevi (EDMO) üzerine Ulusaşırı Yönetim Okulu’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır ve New York Üniversitesi (NYU) Floransa’da Uluslararası İnsan Hakları dersleri vermektedir. University College Dublin (UCD), Robert Schuman İleri Çalışmalar Merkezi’deki EUI merkezli Medya Çoğulculuğu ve Medya Özgürlüğü Merkezi  ve European Inter-University (EIUC) İnsan Hakları ve Demokratikleşme Merkezi dahil olmak üzere araştırma ve öğretim pozisyonlarında çalışmıştır. Daha önce Uluslararası Af Örgütü’nün, Uluslararası Genel Sekreterlik Hukuk Departmanı’nda ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi’nde çalışmıştır. EUI’den Uluslararası Kamu Hukuku alanında doktora derecesi ve London School of Economics (LSE) tarafından verilen Siyaset Sosyolojisi alanında Yüksek Lisans derecesi bulunmaktadır.

Selin Çetin
2012 yılında Japonca eğitiminin ardından hukuk fakültesine başladı. Bilgi ve Teknoloji Hukuku alanında ulusal ve uluslararası danışmanlık hizmeti sunan çeşitli hukuk firmalarında deneyim kazandı. Şu anda, özellikle Kişisel Veri Koruması ve Yapay Zeka olmak üzere Bilgi ve Teknoloji Hukuku alanında avukat olarak çalışmaktadır. Hukuk fakültesi sonrasında Bilgi ve Teknoloji Hukuku alanında Yüksek Lisans derecesi almıştır. Avrupa Hukuk İşbirliği Komitesi – Avrupa Konseyi’nde stajyer avukat olarak çalışmıştır. Aynı zamanda, İstanbul Barosu’nun Bilgi ve Teknoloji Hukuku Komisyonu’nun genel sekreteridir. Komisyon bünyesinde kurulan Yapay Zeka Çalışma Grubunu yönetmektedir. Ayrıca, İstanbul Barosu’nun temsilcisi olarak Türkiye Barolar Birliği Bilgi Teknolojileri Komisyonu üyesidir. Cloud Security Alliance Türkiye Şubesi’nin yönetim kurulu üyesidir.