(Arthan Galeri)’de Yeni Sergi: “Abyss”

Sanatçı ve tasarımcı Ceren Gürkan’ın ilk kişisel sergisi “Abyss”, 11 Kasım – 12 Aralık 2023 tarihleri arasında Karaköy Kurşunlu Han’da yer alan Arthan Galeri’de ziyarete açılıyor. Serginin küratörlüğünü ise aydınlatma ve tasarım alanındaki çalışmaları ile tanınan Özlem Yalım üstleniyor.


“Abyss”
Sergi

Sanatçı: Ceren Gürkan
Küratör:
Özlem Yalım
Tarih:
11 Kasım – 12 Aralık 2023
Yer:
Arthan Galeri, Kurşunlu Han, Beyoğlu / İstanbul


Üretimlerini cam ve seramik üzerine yoğunlaştırmış olan Ceren Gürkan’ın cam çalışmaları aydınlatma alanında ürünler olarak şekilleniyor ve 2014 yılından bu yana kurduğu Maiizen markası altında pek çok satış noktasında satışa sunuluyor.

Tasarımcının tasarım üretiminin yanında ve onunla kol kola gelişen sanatsal duruşu doğrultusunda yeni bir üretim alanı ortaya çıkıyor: ışıklı heykeller. Gürkan, son yıllarda atölyesinde ürettiği seramik ve porselen kütlelerin yanına farklı atölyelerden zanaatkarlar ile ortaklaşa ürettiği cam formları da ekleyerek özgünlükleriyle dikkat çeken heykeller oluşturuyor. Daha önce başka bir coğrafyada ve çalışmada benzeri görülmemiş bu kütleler, Gürkan’ın iç dünyasının bir yansıması olarak art arda ve farklı koleksiyonlar halinde ortaya çıkıyor. Ölümlü ile sonsuzun, insani ve insan üstü olanın, ayrılığın ve birlikteliğin öyküsünü sunan bu kütleler, tüm bu kontrastları malzemenin dokusunda buluşturuyor.

Gürkan’ın seramik ve porselen kütlelerinin;  dişli, dokulu, kimi yerde karanlık ve iç içe geçmiş karmaşık formlarının kucağında, yanında, içinde, dışında, bazen de zirvesinde bir ışık yer alıyor. Işık, yine doğadan kopup gelen bir malzeme olan camın cömertliğini temsil ediyor. Kendi özgün ve organik formunda taşıdığı tezatlık ile bazen şeffaf bazen de renklerle süzülüyor.

Tasarımcının sanatçı yanının sessiz ve derinden bir ifadesi olan “Abyss”, mantıklı olan ile duygusal olan üretimin aynı ellerde, aynı zihinde şekillenmesinin bir kutlaması niteliğini taşıyor. Gürkan’ın ışık heykelleri ortaya çıkarken,  sanatçı için de kaçınılmaz bir ritüel olan müzik ve edebiyat da eşlik ediyor. Bu bağlamda her bir eser, aynı zamanda kendi müzikal hikâyesini de içinde barındırıyor.

Ceren Gürkan bu koleksiyon için şöyle söylüyor: “Bir kanyonun yanındayken, bir uçuruma bakarken, kayalıklarla sarmalandığımda, etrafımı saran bu doğayı anlama ve anlatma çabam Abyss. Büyüklükler ve küçüklükler, boşluklar ve doluluklar, güvendiğim şeyler ve güvensizliklerim bu kütlelerle vücut buluyor. Belki bizleri eve götüren bir nehir gibi izleyicinin de ruhundaki boşlukları doldurabilecek bu derinlik…”

“Abyss”, malzemenin heykelleşerek yükselişi; birlikteliğin görünmeyen detaylarla birlikte zorlu var oluşuna bir gönderme; esin kaynağı olan doğadaki kanyonların, kayaların, suyun, kumun, rüzgarın ve tüm bunların bıraktığı izlerin bir kutlaması olarak izleyici karşısına çıkıyor.