İÇLİS | İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-IV” Bildiri Özetlerini Bekliyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek “İÇLİS | İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-IV”, 20-22 Aralık 2023 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleşecek.


“İÇLİS | İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-IV”

Sempozyumun Duyurulması: 12 Ekim 2023 Perşembe
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 20 Kasım 2023 Pazartesi
Bildiri Özetlerinin Kabulü/Reddi: 8 Aralık 2023 Cuma
Sempozyum Kayıt: 11-13 Aralık 2023
Sempozyum Geç Kayıt: 14-15 Aralık 2023
Sempozyum Tarihi: 20-22 Aralık 2023
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü


Türkiye’de, İç Mimarlık alanında 1980’li yıllardan beri yapılmakta olan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik gibi farklı düzeylerdeki lisansüstü tez çalışmaları, önemli bir bilgi birikiminin oluşmasına ve bilimsel araştırma geleneğinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Bu amaçla,  Prof. Dr. Özge Cordan tarafından kurgulanarak İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı-IMIAD’ın önderliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde “İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-I” (2016) ve “İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II” (2017) ve Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü iş birliği ile “İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-III” (2020) hayata geçiridi.

İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-IV”, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde ve 20-22 Aralık 2023 tarih aralığında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İç Mimarlık ile ilgili konularda üretilen lisansüstü tez çalışmalarının paylaşıldığı bir platform oluşturmayı amaçlayan sempozyumda, genç araştırmacıların tez çalışmalarının paylaşıldığı bir tartışma ortamı yaratmak, araştırma alanlarını belirlemek, ihtiyaç duyulan konu alanlarını ve araştırma potansiyellerini açığa çıkartmak hedefleniyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, İç Mimarlık ile ilgili konularda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış / tamamlamak üzere olan genç araştırmacılar ve danışmanları etkinliğe davet ediliyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek sempozyumda sunulacak bildiri özetleri (Türkçe ve İngilizce), E-bildiri kitabı olarak yayınlanacak.

Düzenleme

 • Prof. Dr. Özge Cordan (Eş Başkan) | İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. İpek Fitoz (Eş Başkan) | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. İpek Fitoz  | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özge Cordan | İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ervin Garip | İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Demet Arslan Dinçay | İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Emel Başarık Aytekin | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. İsmail Koyuncu | İstanbul Teknik Üniversitesi, Rektör
 • Prof. Dr. Handan İNCİ Elçi | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Rektör
 • Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu | İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Ayşin Sev | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin | İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
 • Prof. Dr. Ebru Özeke Tökmeci | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Ayrıntılı bilgi: www.iclis2023.itu.edu.tr/