“Cumartesi Aurası” Konferans Dizisi 14 Ekim’de Funda Uz ile Güz’23 Dönemi Açılışını Yapacak!

Cumartesi Aurası’nın 14 Ekim’deki Güz’23 dönemi açılış konferansına Mimar ve Akademisyen Funda Uz, “Mimarlık Araştırmalarında Teknoloji ve Malzeme: Kuram, Eleştiri ve Kültür Üzerinden Bir Okuma” başlıklı konuşmasıyla konuk oluyor.


“Cumartesi Aurası”
Mimarlık Araştırmalarında Teknoloji ve Malzeme: Kuram, Eleştiri ve Kültür Üzerinden Bir Okuma

Konuşmacı: Funda Uz
Katılım: Ücretsiz, Herkese Açık, Kayıt Gerekli
Tarih: 14 Ekim 2023 Cumartesi | saat: 14.00-16.00
Yer: AURA İstanbul, Hasfırın Cd. Sinanpaşa İş Merkezi No:5 Kat:4, D:3, Beşiktaş/İstanbul


2017 yılından bugüne herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen, Cumartesi Aurası disiplinler arası konferans dizisi, 2023 Güz Dönemi’nde AURA İstanbul’un Beşiktaş’ta yer alan merkezinde yüz yüze olarak devam ediyor.

Serinin 14 Ekim saat 14.00‘te gerçekleşecek Güz’23 dönemi açılış konferansına, mimar ve akademisyen Funda Uz, “Mimarlık Araştırmalarında Teknoloji ve Malzeme: Kuram, Eleştiri ve Kültür Üzerinden Bir Okuma” başlıklı konuşmayı gerçekleştirecek. Etkinlikte ele alınacak sorular ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Günümüz mimarlık araştırmalarında ve pratiğinde, teknoloji ve malzeme eksenindeki paradigma dönüşümünü, kavramsal çerçevede ve Türkiye bağlamında nasıl tartışabiliriz?
  • Mimarlıkta teknik, malzeme ve yapım teknolojileri üzerine yapılan/yapılacak olan araştırmalar/çalışmalar neden önemlidir?
  • Mimari tasarım ve maddeselliği, malzemenin ölçülebilirliği, standartlaşma, endüstrileşme üzerinden hangi eşikler ile okuyabiliriz?
  • Materyalite üzerine düşünmek, reuse/resilience/aftermath (yeniden kullanım/dayanıklılık/yeniden hayat bulma) temaları ile daha yaşanılası bir gelecek için ne vadediyor?

Konuşmada Arredamento Mimarlık‘ın “100.Yıl Dizisi” kapsamında, Funda Uz‘un konuk editörlüğünde Türkiye’de malzeme ve yapım teknolojilerinin yüzyılını öne çıkan yapılar, söylemler ve yayınlar ile bütünleşen bir kurgu içinde hazırlanan dosyadan da referans verilecek. Sayı hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

BOU Design Studio‘nun desteğiyle düzenlenen etkinliğe katılım herkese açık ve ücretsiz olacak. Kontenjanın sınırlı olduğu etkinlik için kayıt gereklidir. Cumartesi Aurası etkinlik arşivi, AURA İstanbul Youtube kanalı üzerinden izlenebilir.

Ayrıntılı bilgi için: http://aura-istanbul.com/


Funda Uz
1996’da İTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999’da İTÜ’de “Mimarlıkta Zamansızlık” başlıklı tezle tamamladı. 2004-2005 yılları arasında kazandığı çeşitli başarı burslarıyla Cambridge University, Department of Architecture’da davetli araştırmacı olarak bulundu. 2007 yılında İTÜ’de tamamladığı “Seksenler İstanbul’u Kentsel Söylemini Popüler Yazılı Medya Üzerinden Okumak” başlıklı doktora tezi, söylem, temsil ve kent ilişkisine odaklanmaktadır. Araştırmacı olarak yer aldığı Avrupa Birliği Erasmus + Programı kapsamında desteklenen “Re-use of modernist Buildings- Design Tools for Sustainable Transformations” başlıklı araştırma projesi Eylül 2019’da tamamlanmıştır. İstanbul Bienali ve Tasarım Bienali’nde çeşitli yıllarda tasarımcı olarak katılmış, ulusal ve uluslararası pek çok sergi ve atölye çalışması düzenlemiştir. Akademik ilgi alanları; popüler kültür, bellek ve söylemde disiplinlerarası yaklaşımlar, Türkiye modernitesi, tasarım ve malzeme kuramı ve mimarlık eğitimidir. 1997’den itibaren yazıları ulusal-uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayınlanmaktadır. Araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, “Mimari Tasarım Stüdyosu”, “Mimari Tasarım ve Eleştiri”, “Mimari Anlatılar” ve “Architecture and Interdisciplinary Studies” ve “Mimari Tasarımda Malzeme: Kuram, Eleştiri, Kültür” isimli lisans ve lisansüstü programlara yönelik olarak tasarım ve teori dersleri verdiği ve 1998 yılında araştırma görevlisi unvanıyla başladığı İTÜ Mimarlık Bölümü’nde 2009 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul 
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi-AURA İstanbul, uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekân üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.