(Depo)’da Yeni Sergi: “Teyel, Uzuv, İlizarov”

Çınar Eslek, Hayal-Et / Chimera-Flesh, kumaş üzerine karışık teknik / mixed media on fabric, 2023

Çınar Eslek’in kişisel sergisi “Teyel, Uzuv, İlizarov”, 22 Eylül – 4 Kasım 2023 tarihleri arasında Depo’da sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının son dönemde üzerinde çalıştığı Hayal-Et, eklemleme ve yamalama, çeşitlilik ve melezlik, eksiklik ve tamamlanmışlıkla ilgili sorulardan yola çıkan sergi, bedenin imkânlarına yönelik çeşitli önermeler sunuyor.


“Teyel, Uzuv, İlizarov”
Sergi

Sanatçı: Çınar Eslek
Küratör:
Ceren Erdem
Açılış: 22 Eylül 2023 Cuma | Saat: 18.30
Tarih: 22 Eylül – 4 Kasım 2023
Yer: Depo, Tophane, Beyoğlu / İstanbul


“Teyel, Uzuv, İlizarov”; yoğun dikişlerle işlenmiş kumaşlardan, bu kumaşlara kemik, beton, porselen gibi buluntu malzemelerin eklenmesiyle ortaya çıkmış heykellerden, içerisinde sergiye dair kimi anahtarları barındıran videolardan ve kâğıt üzerine desenlerden oluşan bir organizma olarak tanımlanıyor. Sergiyi oluşturan bu akışkan beden, insanın teknikle birlikte varoluşunu, onunla eklemlenerek, protezlenerek ortaya çıkardığı yeni potansiyelleri sunuyor. Çınar Eslek, bedensel deneyimlerinden yola çıkarak, normallik algısını ve mükemmeliyetle ilgili kemikleşmiş mefhumları; insan, hayvan ve bitki âlemlerini kaynaştırarak yarattığı hilkat garibeleri aracılığıyla kırıyor.

Sanatçının zaman zaman çocukluk anılarından veya hikâyelerden beslenen melez canlıları; kumaş üzerinde, çevreleriyle bir, doğadan ayırt edilemez hâldeyken, heykellerindeki beton gibi şehir hayatına özgü malzemelerle de iç içe geçiyorlar. Bu geçişlilik, kendini sanatçının yazar Bihter Sabanoğlu ile iş birliği içerisinde ürettiği videoda, Baltalimanı Hastanesi‘nin mimarî ve ideolojik katmanları ile sanatçının kendi anı ve günlüklerinin çakışmasında da gösteriyor.

Sunduğu imgelerle ziyaretçilerini var olanın dönüşüm imkanları üzerine düşünmeye davet eden “Teyel, Uzuv, İlizarov”, insanın merkezde olduğu hiyerarşinin sonlandığı hayvan-oluş, yeryüzü-oluş ve makine-oluşa dair olası senaryoları ortaya koyuyor.