(AURA İstanbul) 2023 Güz Dönemi Sertifika Programı Başvuruları Bekliyor!

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul’un 25 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 hafta boyunca devam edecek sertifika programı için başvurular başladı. Stüdyo yürütücülüğünü Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın üstlendiği programa son başvuru tarihi 10 Eylül 2023.


“AURA İstanbul 2023 Güz Dönemi Sertifika Programı”

Yürütücüler: Sevince Bayrak, Oral Göktaş
Katılım:
Ücretsiz, Tüm Disiplinlerden Lisans Mezunlarına Açık
Başvuru: Çevrim İçi Başvuru Formu
Son Başvuru Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar | Saat: 23.59
Değerlendirme: 15 Eylül 2023 Cuma
Mülakat: 16 Eylül 2023 Cumartesi
Sonuç: 18 Eylül 2023 Pazartesi
Yer: AURA İstanbul, Hasfırın Cd. Sinanpaşa İş Merkezi, No: 5, Beşiktaş/İstanbul


AURA İstanbul 2023 Güz Dönemi Sertifika Programı, mimari ve kentsel tasarım sürecini hem teorik hem de pratik düzeyde ele almak, disiplinler arası bakış açısı geliştirmek ve kendi özel ilgi alanları üzerinde çalışma olanağı bulmak isteyen genç meslek insanlarına kapılarını açıyor.

Programa mimari, iç mimari ve kentsel ölçekte araştırma ve proje üretmek isteyen, tüm disiplinlerden lisans mezunları başvuruda bulunabiliyor. Sertifika Programına başvurmak için gerekli olan lisans derecesi; mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımı, plastik sanatlar gibi mimarlık, tasarım ve mühendislik fakültelerinden olabileceği gibi sosyoloji, antropoloji, edebiyat, ekonomi gibi sosyal bilimler bölümlerinden mezun olmuş ve mimarlık/şehircilik üzerine çalışmak isteyen herkesi kapsıyor.

AURA İstanbul 2023 yılı Güz Dönemi Sertifika Programı25 Eylül 2023 tarihinde başlayacak ve 16 hafta boyunca devam edecek. Güz Dönemi boyunca; stüdyo görüşmeleri, tüm seminer, konferans ve etkinlikler AURA İstanbul‘un Beşiktaş’taki ofisinde yüz yüze gerçekleşecek. Katılımcıların program kapsamında düzenlenen etkinliklerin dinamik yapısına uyum sağlamaları ve dönem boyunca tam zamanlı olarak programda yer almaları bekleniyor. Başvurular arasından seçilecek tüm katılımcılar ücretsiz olarak programda yer alma hakkı kazanacak.

Programın İçeriği

Programın omurgasını oluşturan “Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu”, geleneksel mimari stüdyo pratiklerinin sınırlarını aşarak, güncel kentsel sorunlara disiplinler arası bakış açısıyla yaklaşıyor. Katılımcıların bireysel ilgi alanı ve deneyimleri doğrultusunda belirleyecekleri projeler, SO? Mimarlık ve Fikriyat’ın kurucuları, Sevince Bayrak ve Oral Göktaş yürütücülüğünde şekillenecek. Stüdyo yürütücüleri, dönemin ana temasını “Tamir Dükkanı” olarak tarifliyor:

“Tamir, mimar ve ömür sözcükleri, canlandırmak anlamını taşıyan aynı kökten gelir. Binalar da tıpkı makineler gibi canlı kalabilmek için düzenli olarak bakıma ve tamire ihtiyaç duyar. Tamir etmek, yüzeysel bir çekidüzen yerine mühendislik, tasarım ve zanaatı içeren topyekûn bir bakımı ve canlandırmayı gerektirir. Bir yanda ekonomik, ekolojik ve sosyal krizler, diğer yanda gelişen malzeme ve inşaat teknolojileri, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara verilecek yanıtları çeşitlendiriyor.

Mimarlık, kendi uygulama alanında yaşadığı sıkışmadan, bu çeşitlilik sayesinde çıkabilir mi? Yeni ihtiyaçlar ve olasılıklar, mimarlık üretiminin de çoğalıp çeşitlenmesine yol açacak mı? AURA’da bu dönem Tamir Dükkânı başlıklı stüdyoda bu soruları tartışacağız.”

Başvuruda bulunan adaylardan, İstanbul’a yönelik bireysel proje önerileri ile tema arasında kurdukları ilişkiyi niyet mektubunda detaylandırmaları bekleniyor.

Program içeriği, stüdyo kapsamında yapılan çalışmaları destekleyecek tarihsel-kuramsal, ayrıca teknik yönteme ilişkin seminer dizilerine, disiplinler arası nitelikte tartışma ve buluşma ortamı sağlayan Cumartesi Aurası konferanslarına, Exlibris AURA kitap söyleşilerine, kolektif düşünme ve üretime yönelik AURA Crea atölyelerine ve İstanbul’da mimari ve sanat odaklı gezilere katılma olanağı sunuyor.

Başvuru için Gerekli Belgeler

  • Niyet Mektubu
  • Güncel Özgeçmiş
  • Çalışmaları İçeren Dosya (Portfolyo)
  • İngilizce Yeterliliği Gösteren Sınav Sonuç Belgesi

2023 Güz Dönemi Sertifika Programı başvuruları için son gün 10 Eylül Pazar. Başvuru hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Sevince Bayrak ve Oral Göktaş
2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında SO?’yu kurdular. 2013 yılında MoMA/PS1 tarafından düzenlenen Genç Mimarlar Programı’nı kazandılar ve İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde “Göğe Bakma Durağı” adlı yerleştirmeyi hayata geçirdiler. 2015 yılında Royal Academy of Arts’ın davet ettiği yarışmayı kazandılar ve “Beklenmedik Tepe” projesi Londra’da inşa edildi. Hemen ardından “Kayıp Bariyer” adlı işleri Roma’daki MAXXI’de sergilendi.

4. İstanbul Tasarım Bienali için geliştirdikleri “Yüzer Ev” projesi MAXXI ve Designmuseum Denmark’da sergilendi. Hem “Kayıp Bariyer” hem de “Yüzer Ev” eserleri, kalıcı koleksiyonları için MAXXI tarafından satın alındı. Çalışmaları uluslararası düzeyde yayımlandı, birçok ödül kazandı ve Mies ve Aga Khan Ödülleri’ne aday gösterildi. 2019 yılında Architectural Review Emerging Architecture Award’un finalistleri arasına girdiler. 2023 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın açık çağrısını kazanarak, Venedik Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü üstlendiler.

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul 
Uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekân üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.