(Dirimart)’ta İki Sarkis Sergisi!

Sarkis, Başlangıçta, Suda Renkler, 1998, video, 3'36"

Dirimart, Sarkis’in “85 Çığlık: Munch’tan Sonra” adlı sergisini 2 Eylül – 15 Ekim 2023 tarihleri arasında Dolapdere’deki mekânında, “Sarkis’in Filmleri” adlı sergisini ise 1 Eylül – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında Pera’da sanatseverlerle buluşturuyor.


“85 Çığlık: Munch’tan Sonra”
Sergi

Sanatçı: Sarkis
Tarih: 2 Eylül – 15 Ekim 2023
Yer: Dirimart Dolapdere, Beyoğlu / İstanbul


“85 Çığlık: Munch’tan Sonra” başlığıyla Dirimart Dolapdere’de ve Sarkis’in Filmleri” başlığıyla Dirimart Pera’da eşzamanlı olarak izleyiciyle  buluşacak sergilerde yer alan işler, sanatçının yapıtları ve sergileri arasındaki etkileşimleri ve zaman kaymalarını işaret edecek şekilde sergi  mekânlarındaki yerlerini alıyor. 

“85 Çığlık: Munch’tan Sonra” başlıklı sergi, Sarkis’in Kasım 2014 – Ocak 2015  tarihleri arasında ürettiği 100 Çığlık: Munch’tan Sonra” başlıklı serisine  dayanıyor. Sanatçının çocukluk yıllarında bir gazete parçasında karşılaştığı ve yıllardır birçok işinde yankılanan Munch’un Çığlık” tablosundaki figürden  yola çıkan seri, 100 adet kâğıt üzerine yağlıboyadan (32 x 24 cm) oluşuyor. 

Sarkis, 100 Çığlık: Munch’tan Sonra, 2014 – 2015

Sarkis bu seride insan çığlığının hızını yakalamaya çalışırken, farklı  çığlıkları beyaz ve kırmızı renkli boyaları tüplerden çıktıkları hâliyle –fırça  kullanmadan– kâğıt üzerine aktarıyor. Sergideyse, serinin ilk 85 tanesi,  sanatçının 85. yaşına özel olarak sergi mekânına taşınıyor. Yağlıboya eserler,  sanatçının doğduğu 1938 yılından başlayarak, film şeridini andıracak şekilde  peş peşe sıralanıyor ve böylelikle mekânda otobiyografik bir döngü yaratıyor.  Otoportreler olarak da algılanabilecek bu yapıtlardan 22 tanesine, ilki  Sarkis’in doğum yılı olmak üzere, onun hayatında dönüm noktası olarak  kabul ettiği yıllara denk düşen birer vitray eşlik ediyor. Böylelikle, yapıtların  yapım yılını, Sarkis’in önem atfettiği yaşları ve içinde bulunduğumuz zamanı  birbiriyle kaynaştıran bir örüntü otobiyografik olarak izleyiciye sunuluyor.


“Sarkis’in Filmleri”
Sergi

Sanatçı: Sarkis
Tarih: 1 Eylül – 24 Eylül 2023
Yer: Dirimart Pera, Beyoğlu / İstanbul


“Sarkis’in Filmleri” başlıklı sergide, sanatçının 1997’de açılışına davet edildiği Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains’da ürettiği 16 mm’lik 16 filme yer veriliyor. Filmler, 1960’lardan günümüze yoğun bir üretim sürecinde bulunan Sarkis’in yapıtlarının, her gösteriminde neden ve ne şekilde gündeme getirileceği sorusuna görsel ipuçları veriyor. 16 mm film tekniğiyle tek seferde çekilen montajsız kayıtlarda, Sarkis’in ritüellerini tarif eder şekilde yazdığı senaryoları icra edişi kayıtlara alınıyor. İzleyici, peş peşe kurgulanmış 16 filmle, Sarkis’in özgün sinema dilini deneyimleme imkânı buluyor.