“Suretimin Resmidir” Adlı Sergi 2 Eylül’e Kadar Uzatıldı!

Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda yer alan “Suretimin Resmidir: Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu’ndan Sanatçı Atölyeleri ve Otoportreler” başlıklı sergi, 2 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Serginin “Sanatçı Atölyeleri” koleksiyonunun küratörlüğünü Oğuz Erten, “Sanatçı Otoportreleri” koleksiyonunun küratörlüğünü ise Dr. Özlem İnay Erten üstleniyor.


“Suretimin Resmidir: Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu’ndan Sanatçı Atölyeleri ve Otoportreler”
Sergi

Tarih: 19 Haziran – 2 Eylül 2023
Yer:
Bozlu Art Project Mongeri Binası, Şişli / İstanbul


“Suretimin Resmidir: Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu’ndan Sanatçı Atölyeleri ve Otoportreler” adlı sergi, koleksiyonu yapılan nesnelerin tek başına taşıdığı anlamın ötesinde, bir bütün olarak değerlendirildiğinde ortaya çıkan çok boyutlu kavramsal çerçevesine odaklanarak, izleyiciye alternatif bakış açıları sunmayı amaçlıyor.

Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu‘nun dikkat çekici bölümlerinden biri olan “Sanatçı Atölyeleri”, Osmanlı dönemi ressamlarından günümüz sanatçılarına dek, farklı jenerasyondan birçok sanatçının palet, fırça, önlük, boya tüpleri gibi sanatsal üretimleri esnasında kullandıkları malzemeleri kapsayan içeriğiyle, “sanatçı ve atölye” ilişkisini yansıtan yeni okumalara olanak tanımayı, Türkiye’de koleksiyon fikri ve mantığına yeni bir bakış sunmayı amaçlıyor. Türkiye’de bu kapsamdaki tek örnek olan koleksiyonda Şevket Dağ’dan, Fahrelnissa Zeid ve Nejad Melih Devrim’e, Mübin Orhon’dan, Mehmet Güleryüz, Nur Koçak, Komet, Utku Varlık, Neş’e Erdok, Seyhun Topuz ve Bedri Baykam’a kadar çok sayıda sanatçının atölyelerinde kullandıkları kendileri ile özdeşleşmiş malzemeleri yer alıyor.

“Sanatçı Otoportreleri” ise sanat tarihinin dikkat çekici konularından biri olarak, Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu’nun önemli bir bölümünü temsil ediyor. Koleksiyonda yer alan, Süleyman Seyyid’den Nazmi Ziya Güran’a, Fahrelnissa Zeid’den Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Adnan Çoker’den, Burhan Uygur, Yüksel Arslan ve günümüz sanatçılarına kadar uzanan otoportreler, sanat tarihindeki önemli bir geleneğe ait dilin zaman içindeki değişimini yansıtırken, sanatçıların bireysel üsluplarındaki farklılıkları da gözler önüne seriyor.