(NUE Galeri)’de Yeni Sergi: “Rezervuar”

Ankara’da hayata geçirilen bağımsız sergi ve paylaşım platformu NUE, 5 Ağustos – 16 Eylül 2023 tarihleri arasında Esra Ertuğrul Tomsuk’un “Rezervuar” isimli sergisini ağırlıyor.


“Rezervuar”
Sergi

Sanatçı: Esra Ertuğrul Tomsuk
Tarih: 5 Ağustos – 16 Eylül 2023
Yer: NUE, Çankaya / Ankara


Sergi Metninden:

“Sergiye adını veren rezervuar kavramı, sıvı halde maddelerin geçici süreliğine muhafaza edildiği yapıları tanımlamak amacıyla kullanılıyor. Su depoları gibi yapılar haricinde endüstriyel alanlarda da yer alan rezervuarlar, çeşitli atıkların ve kimyasalların geri dönüştürülmesi, işlenmesi veya güvenli bir şekilde bertaraf edilmesine hizmet ediyor.

Sergi, 2010 yılında Macaristan’da yer alan Ajka alümina fabrikasının yıkılan atık rezervuarına ve oradan araziye saçılan ölümcül yıkıma odaklanarak, mekanı farklı türde bir muhafaza alanı olarak tekrardan tanımlıyor. Böylelikle sergi mekanı, olaydan geriye kalan yıkımın mekansal hafızasının biriktiği bir rezervuar alanı olarak işlevsellik kazanıyor. ‘Kızıl Çamur’ olarak da adlandırılan bu atığın galeri mekanına taşınan formları, arazi üzerinde derin ve ölümcül bir etki bırakan yıkımı gündeme getirirken, galeri mekanının yüzey alanlarını, arazinin ve yerleşim yerlerinin üzerini örten endüstriyel atıklar aracılığıyla çarpıtılmış bir hafıza birikintisine dönüştürüyor.

Ajka’nın süregelen ihmallerinin yıkıcı sonuçları, mekandaki düzenlemede çarpıcı bir şekilde ön plana çıkıyor. Rezervuar sergisinde yıkımın şiddetinde gizli kalan detayları gösteren resimler, atığın kırmızı tonlarıyla örtülüyor. Doğrudan bir belgelemenin veya arşiv taramasının temsili olmaktan uzaklaşan sergi, mekansal deneyimin olasılıklarıyla felaketin yarattığı gerçeküstü imgeleri ifşa ederek, insan ürünü olan felaketlerin geri dönülemez etkilerini vurguluyor.

Esra Ertuğrul Tomsuk’un doğayla doğrudan ilişki kurarak geliştirdiği sanat pratiği, Rezervuar sergisiyle beraber yeni bir perspektif daha kazanıyor. Sanatçı, pratiğinin merkezinden gelen bir yaklaşımla doğanın tahribatına ve çevresel duyarlılığa odaklanırken, aynı zamanda insan hayatını tehdit eden unsurların araziyi bir yara izi gibi saran katmanları arasında, bedenin ve hafızanın kırılgan doğasını da mekansal sınırlar içerisinde muhafaza ediyor.”