“Yeni Yaşam Biçimleri ve Kentsel Kamusal Alanın Yaratıcı Kullanımı” Öğrenci Fikir Proje Yarışması Başvuruları Bekliyor!

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı, 13-26 Kasım tarihleri arasında Kentte Bir Arada sloganı ile “Ankara Şehircilik Bienali”nin ilkini düzenliyor. Bienal kapsamında “Yeni Yaşam Biçimleri ve Kentsel Kamusal Alanın Yaratıcı Kullanımı” konulu öğrenci fikir proje yarışması, lisans veya lisansüstü öğrencisi tüm katılımcılara açık.


“Yeni Yaşam Biçimleri ve Kentsel Kamusal Alanın Yaratıcı Kullanımı”
Öğrenci Fikir Proje Yarışması

Jüri: Aktan Acar, Cansu Canaran, Olgu Çalışkan, Mehmet Nazım Özer, Emrah Söylemez, Savaş Zafer Şahin, Mehmet Tunçer
Katılım: Ücretli, Üniversite Öğrencilerine Açık
Başvuru: Çevrim İçi
Çevrim İçi Atölye Çalışması (Soru-Cevap): 19 Ağustos 2023 Cumartesi
Şartname Bedeli Yatırma Son Gün: 30 Eylül 2023 Cumartesi
Proje Teslim Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi | Saat: 18.00
Jüri Değerlendirmesi: 3-4-5 Kasım 2023
Sergi ve Kazananın Açıklanması: Kasım 2023 (Bienal sürecinde daha sonra bildirilecek.)


Yarışma Hakkında

Kamusal alanlar, zaman zaman kültürel çeşitliliği yansıtan etkinliklerin ve sanatsal ifadelerin gerçekleştiği mekânlara dönüşmektedir. Teknolojinin ilerlemesi, çevresel sürdürülebilirlik gereksinimleri, toplumsal ve teknolojik değişimler ile “yeni nesil” mimari akımlar kamusal alanların formunu, işlevini ve içeriğini büyük ölçüde etkileyerek önümüze yeni açılım fırsatları sunmaktadır. 21. Yüzyıl için kamusal alan tanımı yeniden yapıldığında, “sunulandan edinilene” doğru yönelen, “kentlilerin erişebildiği, demokratik bir şekilde tasarlanan, ortak kullanıma açık ve tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işlevlendirilen, farklı sosyal grupların katılımına olanak tanıyan, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilen ve toplumsal ilişkilerin kurulduğu içkin bir mekân[a]” evrildiği görülmektedir. Bu yeni oluşsallık içerisinde fiziki mekânların her ne kadar düşünsel değişime göre dönüşümünün görece daha yavaş olduğu düşünülse de üzerinde gerçekleşen toplumsal etkileşimleri destekleyen, topluluk duygusu oluşturan, fikir alışverişini teşvik eden ve halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan süreçler ile bu dönüşüm tanımlanabilmektedir.

Yarışmada, söz konusu değişimin ele alınması kamusal alanın betimleyicileri olarak örnekleyebileceğimiz; “form” (geometri, şekil, büyüklük, yapısal unsurlar), “işlev” (kullanım, faaliyetler, hizmetler), “içerik” (yapılar, mobilyalar, yeşil alanlar, sanatsal unsurlar, etkinlikler ve hizmetler) kavramlaşmasıyla yarışmacılardan kamusal alanda kurgulayacakları yaşamın yine yarışmacılar tarafından yapılan eleştirisine dayanarak insanların daha fazla doyum sağladığı form, işlev ve içeriğin nasıl, ne zaman ve nerede örgütleneceği, çevresi ile ilişkisini nasıl kuracağı üzerine cevaplar üretilmesi beklenmektedir.

Yarışmacıların getireceği fikir ve öneriler aşağıdaki hususlar çerçevesinde zenginleştirilebilecek:

 • Kamusal alana yönelik tehditlerle başa çıkma yöntemleri
 • Etkileri öngörülemeyen olaylara (Afetler, pandemi, salgınlar, terör vb.) karşı dirençli olan yeni mekân önerileri
 • Yeni yaşam biçimleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik öneriler
 • Yeni iletişim biçim ve açılımları
 • Kamusal mekânın sunduğu karşılaşma olasılıkları
 • Kamusal alanda yapay zekanın kullanımının genişlemesine bağlı olarak potansiyel tehdit ve fırsatlara yönelik çözümler
 • Kamusal alanda  kadın
 • Kamusal alanda kültür ve sanat

Yarışmacılardan projelerindeki konuya bakış açıları, önerecekleri fikirler, mekânsal düzenleme ve çevresiyle olan ilişkilerine yönelik yaklaşımları, mekânı anlama ve yorumlama biçimleri kamusal alan kavramının daha fazla kişi tarafından tartışılması, üzerinde düşünülmesi ve kentsel uygulamalara yön gösterebilen nitelikte yenilikçi ve yaratıcı olması bekleniyor.

Kamusal alan kavramını farklı açılardan ele alan çok katmanlı tanımlama pratikleri (kamusal alan / public domain, kamuoyu alanı / public sphere, kamusal mekân / public space) ve bu kavramların birbirleriyle ilişkileri dikkate alınarak kamusal alanın çok boyutlu olarak değerlendirilmesi isteniyor. Bu noktada yarışmacılardan toplumun kamusal tartışma ve fikir alışverişi süreçleri, sosyal, kültürel ve siyasi pratikleri içeren ve mekânsal olmayan, ilişkisel bir kamusal alan için üretilen fikirlerin kentsel kamusal alanda tasarlanarak hayata geçirecekleri yaratıcı fikir ve tasarımlar bekleniyor. Yarışmacılar istedikleri takdirde, fikir ve önerilerini kendi belirleyecekleri fiziki bir mekân veya hipotetik bir mekânda gösterebilecekler.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma, üniversite öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım sağlanabilir.
 • Katılımcılar Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı herhangi bir üniversitede lisans veya lisansüstü öğrencisi olmalıdır.
 • Farklı disiplinlerden yüksek öğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulması teşvik edilmektedir.
 • Yarışmacıların akademik danışmanları olabilir.
 • Yarışmaya katılacak kişilerin jüri üyeleri ve raportörler ile 1. derece yakınlığı bulunan kişiler katılamaz.
 • Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışma, organizasyon ve çalışmada yayımlannış/sergilenmiş çalışmalar katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde proje yarışmadan çıkarılır.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin Öğrenci Belgesi İbraz etmeleri gereklidir.

Jüri Üyeleri 

Dr. Aktan Acar | TOBB ETÜ
Dr. Cansu Canaran | TEDÜ
Doç. Dr. Olgu Çalışkan | ODTÜ
Mehmet Nazım Özer | Gazi Üniversitesi
Dr. Emrah Söylemez | İTŞKV
Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin | Jüri Başkanı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tunçer | Çankaya Üniversitesi

Raportör

Emine Şeyda Satılmış | Şehir Plancısı

Ödüller

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda, üç adet derece seçecek.

 • 1. Ödül | 15.000 TL
 • 2. Ödül | 10.000 TL
 • 3. Ödül | 7.000 TL

Ayrıca, jüri tarafından belirlenen projeler Bienal kapsamında belirlenen kamusal alanlarda sergilenecek.

Şartname ve ayrıntılı bilgi için: yarisma.ilhantekelivakfi.org.tr/