“İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması”na Başvurular Devam Ediyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan “İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması”nın başvuruları devam ediyor. 1. kademe projelerinin elden teslim tarihi 17 Temmuz 2023 Pazartesi; 1. kademe kargo ile teslim alımı için son tarih 19 Temmuz 2023 Çarşamba.


“İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması”

Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Katılım: Yarışma ekibinde en az bir TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar olmak koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinin ekip üyesi ve/veya danışman olarak katılımına açık.
1. Kademe Projelerinin Elden Teslimi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi
1. Kademe Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih: 19 Temmuz 2023 Çarşamba
1. Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi
1. Kademe Sonuçların İlanı: 4 Ağustos 2023 Cuma


Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması ile kentin sürdürülebilir gelişimini destekleyen, yönlendiren ve ivmelendiren çok paydaşlı bütünleşik politikalar, araştırmalar üretebilme, bu bağlamda uygulamaları yönlendirebilme hedefi taşıyan ve kendisi de bu ilkelere dayalı olarak tasarlanacak bir sürdürülebilirlik merkezi projesinin elde edilmesi hedehleniyor. Merkezin mekânsal karşılığının üretilmesine yönelik:
yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik yaklaşımını gözeten, veri ve performansa dayalı, sıfır karbon yapı hedefini gerçekleştirebilen, iklim esnekliği ve uyumu önceleyen, döngüsel, uygun maliyetli, yenilikçi bir çevre ve mimari anlayış ortaya koyan yaratıcı proje ve müelliflerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Projenin temel olarak, şartname eki olan Sürdürülebilir Yapı Kriterleri Kılavuzu (bkz. ek.3.2.) hedeflerine ulaşması beklenmekte olup, yarışma sonrasında bir ‘sürdürülebilir yapı sertifikası’ alması da öngörülüyor.

Bu bağlamda:

  • Sürdürülebilirlik kavramının ülke genelinde ve Akdeniz, Ege ve İzmir
    özelinde yeniden ve özgül olarak çok disiplinli bir anlayışla genişletilmesi ve yorumlanması,
  • İzmir’de düşük karbonlu yapılara geçiş sürecinin kamusal ilk örneği olarak, sürdürülebilirliği hem teknik ve hem de içerik oluşturucu bir değer olarak kabul eden yaratıcı ve yenilikçi yapı ve çevresinin üretilmesi,
  • Gezegen dostu bir kentsel ve mimari tavrın, işlevselliğin ötesinde, mekânsal tecrübe niteliği yüksek, mimari ifadesi güçlü ve kapsayıcı bir örnek aracılığıyla özendirilerek yayılmasının sağlanması yarışmanın temel amaçlarındandır.

Konunun niteliği nedeniyle proje ve müelliflerin saptanması sürecinde, güzel sanatların teşviki, ilgili disiplinlerin geliştirilmesi, mesleki etik/ahlaki değerlerin pekiştirilmesi, uluslararası dayanışmacı bir rekabet gücü kazanılması için uygun ortamın sağlanması da yarışmanın amaçları arasındadır.

Farklı disiplinlerdeki tasarımcılardan bu ayrıntıların farkındalıkları ile beklenen önerilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için yarışma iki kademeli olarak açılmıştır.

Yarışmacılardan Beklenenler

Yarışmacılardan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ve geliştirmiş olduğu iklim odaklı stratejiler ile (bkz. ek.3) uyumlu; içinde barınacak kurumun ve kamunun, işlevsel, yapısal ve mekânsal karşılığının üretilmesine yönelik, verilere dayalı performans hedeflerini gerçekleştirebilecek, dünya ve insan sağlığını önceleyen, yarışmanın amacı doğrultusunda çözümlerin üretildiği İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi’nin projelendirilmesi bekleniyor.

Bu şekilde ele alınacak olan merkez, araştırma, belgeleme ve danışmanlığın yanı sıra çeşitli etkinlik ve buluşmalarla sürdürülebilirliğin toplumsal farkındalığını arttırmak için de çalışacak olan katılımcı bir kurum olacaktır. Bu yüzden tasarımcılar, etkileşimli kamusal etkinliklerin gerçekleşmesi ve bunların mekânsal karşılıklarını aynı yaratıcılıkla ele almalısı gerekiyor.

Tasarlanacak kapalı ve açık mekânlar ile, bu alanlara dair program yönetim
senaryolarının ve çözüm önerilerinin aşağıdaki kriterler kılavuzluğunda geliştirilmesi isteniyor.

Danışman Jüri Üyeleri

Tunç Soyer | İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Güven Eken | İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı – Dr. Ekolog
Şükran Nurlu | İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı – Y. Çevre Mühendisi
Vahyettin Akyol| İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı – Y. Mimar
Koray Velibeyoğlu | Prof. Dr. Şehir Plancısı
Nurdan Yıldırım | Doç. Dr. Makine Mühendisi
Murat Doğru | Şehir Plancısı – Yeşil Bina Uzmanı

Asli Jüri Üyeleri

Bünyamin Derman | Y. Mimar
Cemalettin Dönmez | Prof. Dr. İnşaat Mühendisi
Aslıhan Demirtaş Cindoruk | Y. Mimar
Gülsu Ulukavak Harputlugil | Doç. Dr. Mimar
Mehmet Bengü Uluengin | Prof. Dr. Mimar
Nevzat Sayın | Mimar (Jüri Başkanı)
Özgür Güller | Y. Mimar

Raportörler

Ebru Kandilci Köran | Y. Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürü
Duygu Aral | Y. Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
Can Tunçok | Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Ödüller

1. Ödül | 700.000 TL
2. Ödül | 600.000 TL
3. Ödül | 400.000 TL
1. Mansiyon | 100.000 TL
2. Mansiyon | 100.000 TL
3. Mansiyon | 100.000 TL
4. Mansiyon | 100.000 TL
5. Mansiyon  | 100.000 TL

Ayrıntılı bilgi ve şartname için: www.izmir-smd.org.tr/