(TMMOB Mimarlar Odası) “7. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu” Doğan Kuban Anısına Düzenlenecek!

TMMOB Mimarlar Odası tarafından düzenlenen “7. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu”, Prof. Doğan Kuban anısına 22 – 23 Eylül 2023 tarihlerinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilecek.


“7. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu”

Tarih: 22 – 23 Eylül 2023
Yer: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,
Karaköy, Beyoğlu / İstanbul


Sempozyum Tanıtım Metninden:

“Mimarlar Odası, kültürel ve doğal mirasın korunması ve kamu yararına değerlendirilebilmesi için kararlılıkla çaba göstermektedir. Bu bağlamda Mimarlar Odası’nın bugüne kadar korumanın farklı alanlarında yapmış olduğu etkinlikler, ülkemizin kültür mirasına gösterdiği duyarlılığın bir göstergesidir.

Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki bu geleneksel tutumundan yola çıkarak, bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumları düzenlemektedir. Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması öncelikli beklentidir.

7. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu 22 – 23 Eylül 2023 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilecektir. Sempozyum kapsamında özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır.

Türkiye’de son yıllarda mimari restorasyon alanı giderek gelişmekte ve bir sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda son dönemde üretilen proje ve uygulamaların, bu süreçlerde yaşanan sorunların, mimarlar tarafından bilimsel tartışma ve değerlendirmeler çerçevesinde paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak açısından çok önemlidir.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede anıtsal ve sivil mimarlık yapıları, kentsel ve kırsal sit alanları, arkeolojik alanlar ve kentsel arkeolojik alanlar hasar görmüştür. Bu bağlamda bölgedeki kültür varlıkları ve mimarlık mirasının korunmasına yönelik proje ve uygulamaların da katılımı önemsenmektedir.

22 Eylül 2021 tarihinde yitirdiğimiz; Türk ve dünya kültürünü ve mimarlığını yorumlayan eserleri ve çalışmalarıyla, çağdaş, bilimsel düşünceyi benimsemiş kadroların ve genç kuşakların yetişmesine büyük katkılar sunan, mimarlık dünyasını aydınlatan; meslek kültürüne ve gelişimine desteğini ömür boyu sürdüren; Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 1990 ‘Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü’ ile Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) 2021 ‘Jean Tschumi Mimari Yazın Ödülü’ sahibi Prof. Doğan Kuban anısına gerçekleştirilecek olan Sempozyumumuza koruma alanında çalışan meslektaşlarımızın etkin katılımı diliyoruz.”

Detaylı bilgi için: www.mo.org.tr