“Niyet Dalgaları” Sergisi 24 Haziran’a Kadar (Pilot Galeri)de!

GT Earth Fight - Ground & Pound Punch, 2022

Gözde Mimiko Türkkan’ın Pilot Galeri’de sanatseverlerle buluşan “Niyet Dalgaları” isimli ilk kişisel sergisi 24 Haziran’a kadar uzatıldı.


“Niyet Dalgaları”
Sergi

Sanatçı: Gözde Mimiko Türkkan
Tarih: 6 Mayıs – 24 Haziran 2023
Yer: Pilot Galeri, Beyoğlu / İstanbul


GT Innergy – Mys Khoboy, 2019

Gözde Mimiko Türkkan’ın son dönem işleri, “Innergy/Watery Incantations” (2021) isimli işini bir milat kabul ederek, odak noktasını insan ve insan olmayanın etkileşimlerinin iç içe geçmişliği üzerine kuruyor. Sergi, beden ile birlikte düşünmenin, gözlem yapmanın ve dahil olmanın kaydını tutuyor. Türkkan‘ın pratiği, doğaya yabancı olmaktan çok, doğanın akışına kapılmayı vurguluyor. Sanatçının farklı su kütlelerine ve bu kütlelerdeki enerji hareketine odaklandığı “Niyet Dalgaları”, bu akışı gözlemleme ve akış ile etkileşime geçmenin farklı yollarını araştırıyor. Dalgalar, pek çok biçimde ve uzunlukta yayılırken sanatçı, vektörel düşünceler olduklarını varsaydığı “niyetlerin” dalgalar gibi yayılımını ve suyun, bu niyetlerin taşıyıcısı olma ihtimalini düşünüyor.

GT Innergy – La Jonction, 2020

Sanatçı, insan ve insan olmayan arasında süregelen ikiliği yapıbozuma uğratmak yerine, hepimizi aynı şekilde çevreleyen dalgaların, yeryüzünün ve canlı cansız her varlığın doğasını inceleyerek bu karmaşık ilişkiler üzerine düşünüyor ve oluşturduğu anlatısında bu ikiliğin inşa edilmediği bir ilişkiler düğümüne odaklanıyor.

Sergi hakkında ayrıntılı bilgiye Pilot Galeri‘nin web sitesinden veya sosyal medya sayfalarından (Facebook, Instagram, Twitter) ulaşılabilir.