“Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler” Toplantı Dizisi Orhan Şahinler ile Dönemi Sonlandırıyor!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle düzenlediği “Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler” başlıklı toplantı dizisinin dördüncü ve 2023 Bahar dönemindeki son toplantısı Orhan Şahinler’e ayrıldı.


“Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler”
Toplantı Dizisi

Konuşmacılar: İmre Özbek Eren, Melek Kılınç, Mustafa Gülen, Ahmet Tercan
Moderatör: İlkay Koman
Tarih:
10 Haziran 2023 Cumartesi | saat 15.00
Yer:
MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu, Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. No:6, Beyoğlu/İstanbul


10 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 15.00’te MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek toplantıda; Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İmre Özbek Eren “Orhan Şahinler Hocadan Yansıyanlar…”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Melek Kılınç ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Gülen “Orhan Şahinler Mimarlığından İki Erken Örnek: İstanbul Ticaret Odası Binası ve Üsküdar İskelesi” ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet TercanOrhan Şahinler’in Mesleki Pratiğinin Mimarlık Eğitimindeki Belirleyici Rolü” başlıklı konuşmalarıyla Şahinler’i farklı yönleriyle ele alacaklar. Toplantının moderatörlüğünü MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlkay Koman üstleniyor.

Ayrıntılı bilgi: www.msgsu.edu.tr/


İmre Özbek Eren 
Prof. Dr. İmre Özbek Eren, mimarlık lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi’nde (1997), yüksek lisans çalışmasını İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Programı’nda (2000), doktorasını Mimar Sinan Üniversitesi Mimari Tasarım Sorunları Programı’nda (2006) tamamladı. 1999 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı ve Uygulama Projesi Atölyesi çatısı altında araştırma görevlisi olarak başlayan akademik görevlerine çeşitli kademelerde 2018 yılına kadar devam etti. 2018-2020 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde görev alan Eren, Aralık 2020 tarihinde başladığı Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyeliğine devam etmekte, aynı zamanda idari görevlerini yürütmektedir. Akademik yaşamı boyunca, mimarlık meslek pratiğine dair çalışmaları da kısmen devam eden Eren’in akademik çalışmaları; mekân kuramı, toplumsal bellek, mimari –kentsel koruma, kentsel sürdürülebilirlik, kültür-mekân-toplum etkileşimi gibi konular etrafında yoğunlaşmaktadır.  

Mustafa Gülen  
İlk, orta ve lise öğrenimini Van’da tamamlayan Mustafa Gülen 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Gülen 2010-2011 yılları arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde mimar olarak görev yaptıktan sonra, 2011 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yüksek Öğretim Kurumu’nun yabancı dil eğitim programı çerçevesinde 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne görevlendirilen Gülen 2015 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Gülen 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Sorunları Doktora Programına kabul edildi ve 2019 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde doktora derecesi aldı. 2016-2017 yılları arasında Erasmus Programı kapsamında Otto Friedrick Bamberg Üniversitesi’nde (Almanya) bulunan Gülen, 2020 yılından bu yana Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Melek Kılınç 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisidir. Lisans eğitimini 2010 yılında aynı kurumda tamamlayan Kılınç, 2014 yılında İTÜ Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans programından “Mimarlık Dağarcığının Çözünümü” adlı yüksek lisans teziyle mezun oldu. Kılınç 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Tasarım Sorunları Doktora Programı’nı “Zamanın ve Mekânın Genişlemiş Alanında Bir Kültürteknik: Paralel Projeksiyon” adlı doktora teziyle tamamladı.  

Çalışmaları mimari temsil sorunsalı ve mimari tasarım sürecinde etkin tekniklerin rollerine odaklanan Kılınç, mimari temsilin, özellikle de mimari çizimin performatif, fark üretici dolayımlarıyla ilgilenir. Kılınç akademik çalışmalarından önce Yalın Mimarlık ekibinde ya da bağımsız olarak mimari ve kentsel tasarım projesi yarışmalarında çeşitli ödüller aldı.  

Ahmet Tercan 
İstanbul’da doğdu. 1988’de MSÜ Mimarlık Bölümünü bitirdi ve aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990-93 yılları arasında New York Pratt Institute’de yüksek lisans çalışmasını yaptı. MSÜ’ye dönerek 2000 yılında doktora çalışmasını tamamladı. Halen MSGSÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir.