“19. Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması”nın Konusu: “Semtli”

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü ev sahipliğinde bu yıl 19.’su düzenlenecek “Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması”nın konusu “Semtli” olarak belirlendi.


“19. Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması”

Yarışmanın Duyurulması: 11 Mayıs 2023
Soru Sorma Son Tarihi:
1 Haziran 2023 | Saat: 17.00
Soruların Yanıtlanması: 9 Haziran 2023
Çuhadaroğlu Fabrika Gezisi: 22 Haziran 2023 (Web sitesinde yer alan katılım formu 1 Haziran 2023 tarihine kadar doldurulmalıdır.)
Basılı Panoların Kargoya Verilmesi: 14 Eylül 2023 | Saat: 16.00
Dijital Panoların – Kargo Makbuzunun Yüklenmesi: 14 Eylül 2023 | Saat: 23.59
Jüri Değerlendirmesi: 30 Eylül 2023
Ödül Grubunun İlan Edilmesi ve Jüri Raporunun Yayınlanması: 7 Ekim 2023
Kolokyum ve ödül töreni: 6 Kasım 2023


Kente özgü gündelik ve istisnai durumların bir aradalığı ve geçişkenliği üzerine kurgulanmış, “in-situ” mekânsal yaklaşımların peşine düşünen “19. Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması”nın konusu “Semtli”, semt hayatının geçici bir parçası olabilecek kentsel dokuyla ve alt yapıyla ilişkilenebilecek veya özerkliği sayesinde şebekelerin devre dışı kalması halinde dahi hayatiyetin sürmesine olanak sağlayacak tektonik oluşum ile tanımlanıyor. Yarışma, bir yandan kent yaşamı ve yapısal çevreye dair yeni ve özgün mekânsal, mimari ve organizasyonel soruları gündeme getirirken; bir yandan da yerel üzerinden mimari tasarım ve pratiğini yeniden düşünmeye davet ediyor.


Jüri Üyeleri:

Deniz Aslan | Dr. Mimar, DS Mimarlık
Erdem Ceylan | Dr. Öğr. Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Funda Uz | Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Gülşah Aykaç | Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi
Melike Altınışık | Y. Mimar, MAA – Melike Altınışık Architects
Nurbin Paker | Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Ozan Avcı | Dr. Öğr. Üyesi, MEF Üniversitesi

Yedek Jüri Üyeleri:

Gürbey Hiz | Dr. Öğr. Gör., Kadir Has Üniversitesi
Sevgi Türkkan | Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Raportörler:

Buse Özçelik | Y. Mimar, Araş. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi
Emirhan Kurtuluş | Y. Mimar, Araş. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi

Kurumsal Temsilciler:

Beyzanur Kutlu | Çuhadaroğlu, Görsel İletişim
Sinem Yılmaz | Çuhadaroğlu Kurumsal İletişim Yöneticisi

Ödüller

1. Ödül 20000 TL
2. Ödül 15000 TL
3. Ödül 10000 TL

Eşdeğer Mansiyonlar (5000 TL x 3 adet)


Yarışma için değerlendirilen projelerde, jüri uygun gördüğü takdirde katılımcılara “Jüri Özel Ödülü” verebilecek. Dereceye giren katılımcıların kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, Çuhadaroğlu tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak.

Ayrıntılı bilgi için www.ogrenciprojeyarismasi.com