(OMM) “Müzeler Haftası”nı Seminerler ile Karşılıyor!

Odunpazarı Modern Müze (OMM), “Müzeler Haftası”na özel, 20 – 21 Mayıs’ta müzecilik üzerine bir dizi çevrim içi seminer gerçekleştiriyor. Alanında önde gelen isimlerin katılımlarıyla gerçekleşecek panellerde müzeciliğe ve müzelere dair konular farklı bakış açılarıyla ele alınacak.

Etkinlik, 20 Mayıs Cumartesi günü, Doç. Dr. Nurdan Küçükhasköylü, “Tarihsel Süreç İçinde Değişen Sanat Müzeleri” başlığı altında, sanat müzelerinin varoluş ve gelişim süreçlerini irdelerken, konuşmasında öncü örneklerle farklı mekân deneyimlerine, sergileme yöntemlerindeki değişim süreçlerine ve müzelerin kent kimliğinin oluşumundaki rollerine değinecek.

Hemen ardından Müzeolog Zeynep Toy Büke ise “Müzeler, Bienaller, Trienaller” adlı seminerinde, müzecilik ve sanat etkinlikleri arasındaki ilişkiyi Türkiye’deki trienal ve bienaller üzerinden değerlendirecek. Büke, birer kamusal alan olan müzelerdeki sanat etkinliklerinin müzecilik açısından kriterleri, etkileri ve sürdürülebilirliğe katkıları hakkındaki fikirlerini katılımcılarla paylaşacak.

21 Mayıs Pazar günü ise Erimtan Müzesi Direktörü Nazan Gezer, “Müzecilik Bağlamında Erimtan Müzesi Örneği” adlı seminerinde, güncel sanatı arkeoloji müzeciliği ile buluşturan çağdaş müzecilik çerçevesinde Erimtan Müzesi‘ni anlatacak.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek oturumlara egitim@omm.art adresinden kayıt yaptırılabilir.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için: omm.art/tr