“Infatuation” Sergisi (Versus Art Project)’te Ziyarete Açıldı!

Ömer Pekin, İsimsiz, 2021.

Ömer Pekin’in “Infatuation” başlıklı kişisel sergisi, Versus Art Project’te bugün ziyarete açıldı. Sanatçı, galerideki ikinci kişisel sergisinde, hakikatin mutlaklığına ve değişmezliğine dair inanca odaklanıyor. 


“Infatuation”
Sergi

Sanatçı: Ömer Pekin
Tarih: 11 Mayıs – 17 Haziran 2023
Yer: Versus Art Project, Beyoğlu / İstanbul


Ömer Pekin,“Infatuation” adlı sergide sunduğu fiziksel nesneler ve onların etrafında kurguladığı algısal manipülasyonlarla, izleyiciyi, deneyimin katı ve değişmez olması gerektiği fikrini yeniden düşünmeye davet ediyor. Renk ve ışığın, eserlerin özündeki materyal olarak kullanıldığı sergide, sanatçının Türkiye’de ilk defa gösterilecek metal işlerinin yanında bazalt taşlardan ürettiği yeni duvar heykelleri de izleyiciyle buluşuyor.

Sergi Tanıtım Metninden:

“Sanatsal yaratım deneyimini ve izleyiciyle nesne arasındaki diyaloğu kesintisiz bir olma hali olarak kabul eden Pekin; akışa, değişime, bu değişim içinde deneyimlenemeyen gerçekliklerin, içinde yaşadığımız kısa ömürlü takıntılar dünyasında nerede yer alabildiklerine odaklanıyor.

Sergi, ışık ve ışığın yokluğu aracılığıyla, izleyici ve sanat nesnesi arasında oluşan ilişki üzerine sorular sormayı amaçlıyor. Farklı etkileşim biçimlerinin doğası, sanat eserinin malzeme, görsellik ya da dokunsallık gibi özelliklerine indirgenemeyen, daha ziyade eserin izleyicinin hayal gücü ve duygularıyla girdiği etkileşimden doğan hakikatinden yola çıkan ‘gizli öz’ fikri üzerinden tartışılıyor.

Pekin, tartışmaya açtığı sanat deneyimi ihtimalleri yoluyla izleyiciyi, sanat nesnesiyle mümkün olan bütün karşılaşma biçimlerini, Öteki ile kurulan bağın ne kadar kırılgan olduğunu ve sadece özel bir duygudan ziyade bir sosyal güç ilişki biçimi de olabildiğini düşünmeye yönlendiriyor. Sanat nesnesine karşı duyulan çekimin özünün ne olduğunu yeniden düşünmeye davet ederken, hayranlık, büyülenme, bağlanma ve benzer bütün duygulanımların doğasını bütün katmanlarıyla ele alıyor.

Burcu Fikretoğlu”

“Infatuation” adlı sergi, 17 Haziran’a kadar Versus Art Project‘te görülebilir.