“Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler” Toplantı Dizisinin Üçüncüsü Hamdi Şensoy’a Ayrılıyor!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle düzenlediği “Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler” başlıklı toplantı dizisinin üçüncüsü Hamdi Şensoy’a ayrıldı.


“Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler”
Toplantı Dizisi

Konuşmacılar: Nihal Coşkun, Elâ Güngören, Funda Uz
Moderatör: Z. Hale Tokay
Tarih:
13 Mayıs 2023 Cumartesi | saat 15.00
Yer:
MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu, Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. No:6, Beyoğlu/İstanbul


13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 15.00’de MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek toplantıda; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Nihal Coşkun “Tahkim Edilmiş Modernlik: Şensoy Mimarlığından Komşu İki Yapı”, İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elâ Güngören “Şeker Hamdi ve Çağrışımlarla İstanbul” ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Funda Uz “Türkiye Mimarlığında Alüminyum; Hamdi Şensoy’un Tasarımları İzleğinden Bir Okuma” başlıklı konuşmalarıyla Şensoy’u farklı yönleriyle ele alacaklar. Toplantının moderatörlüğünü MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Z. Hale Tokay üstleniyor.

Ayrıntılı bilgi: www.msgsu.edu.tr/


Nihal Coşkun
Mimarlık alanında lisans (2001), yüksek lisans (2004) ve doktora (2015) derecelerini aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 2005 yılından itibaren öğretim elemanı olarak görev yapan Nihal Coşkun’un ilgisi ve araştırmaları, Akdeniz havzasından başlayarak modernliğin farklı veçhelerine, türlü yüzlerine odaklanmakta ve modernliğe dair eleştirel teorilerden beslenmektedir.

Elâ Güngören
ODTÜ mezunu mimar Elâ Güngören, 1993-2018 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde değerli mimarlık tarihçisi Bülent Özer’in kürsü başkanlığı yaptığı dönemde, yirmi beş yıl boyunca mimarlık tarihi kürsüsünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. İstanbul’daki Post-Modern yapıların tasnifi ile ilgili doktora tezini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Sayın Prof. Dr. Filiz Özer yönetmiştir. Güngören halen İstanbul Galata Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

Funda Uz
Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldığı İTÜ’de öğretim üyesidir. 2004-2005 akademik yılında University of Cambridge, Mimarlık bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. “Seksenler İstanbul’u Kentsel Söylemini Popüler Yazılı Medya Üzerinden Okumak” başlıklı doktora tezini 2007’de tamamlamıştır. Mimari proje stüdyosu yürütmekte ve tasarım, eleştiri, kuram dersleri vermektedir. Modernite ve bellek, popüler kültür ve söylem, malzeme kültürü ve mimarlık eğitimi üzerine sunduğu bildirileri ve yazıları çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmıştır.