Kırklareli Üniversitesi “I. Uluslararası Adaptif Yaklaşımlar Kongresi”ni Düzenliyor!

Kırklareli Üniversitesi, Plovdiv Tarım Üniversitesi ve Sofya Mimarlık, İnşaat ve Jeodezi Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilecek olan I. Uluslararası Adaptif Yaklaşımlar Kongresi (International Congress of Adaptive Approaches), “Yeşil İnovasyon” teması ile 7-8 Eylül 2023 tarihinde Kırklareli’nde, 9-10 Eylül 2023 tarihinde Bulgaristan’da yapılacak. Bildiri son özet gönderim tarihi 24 Ağustos 2023.


“I. Uluslararası Adaptif Yaklaşımlar Kongresi – ADAP 2023″

Son Özet Gönderim Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 7 Ekim 2023 Cumartesi
Erken Kayıt: 1 Ağustos 2023 Salı
Değerlendirme Sonuçları: 31 Ağustos 2023 Perşembe
Kongre Programının İlanı: 25 Ağustos 2023 Cuma


Kongre 7-8 Eylül 2023 tarihinde Kırklareli Üniversitesi, 9-10 Eylül 2023 tarihinde ise Plovdiv Tarım Üniversitesi bünyesinde ardıl olarak gerçekleştirilecek olup çevrim içi ve yüz yüze sunum imkânları bulunuyor. Kongre sonunda yayımlanacak bildiri kitabının yanı sıra çalışmalarını makale formatında yayımlamak isteyen katılımcılar için diğer yayın seçenekleri de mevcut olacak.

ADAP2023 Kongresi, “Yeşil İnovasyon” kapsamında Tarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Kentsel Tasarım alanlarındaki yeni gelişmelerin ve araştırma sonuçlarının sunumu için disiplinler arası öncü bir platformdur.


Kongre Konuları

 • Tarım Turizmi
 • Tarımda Yeşil Teknoloji
 • Tarımda İnovasyon
 • Kırsal Turizm
 • Kentsel Gıda Tüketimi
 • Mimarlıkta Eko-Teknolojik Yaklaşımlar
 • Mimarlıkta Eko-Topolojik Yaklaşımlar
 • Mimarlıkta Çevreye Duyarlı Yaklaşımlar
 • Yeşil Mimari
 • Sürdürülebilir Mimari
 • Uyarlanabilir Tasarım
 • Biyofilik Tasarım
 • İklim Değişikliği
 • Dijital Tasarım
 • Ekosistem Servisleri
 • Yeşil Altyapı
 • Habitat Parçalanması
 • İklim Değişikliğine Uyum
 • Planlamada Ekolojik Yaklaşımlar
 • Eko Şehirler
 • Yeşil Altyapı
 • Dirençli Şehirler
 • Kırsal Dayanıklılık
 • Sünger Şehirler
 • Sürdürülebilir Şehirler
 • Taktiksel Planlama
 • Kentsel Akupunktur
 • Yenilikçi Kentsel Tasarım
 • Akıllı ve Ekolojik Kent Mobilyaları

Kongre hakkında ayrıntılı bilgi ve özet gönderimi için: https://adap2023.klu.edu.tr/index.php