STK’lardan Ortak Basın Duyurusu: “Antakya Tarihi Merkezindeki Enkaz Kaldırma İşleri Acilen Durmalıdır”

Antakya Tarihi Kent Merkezi’nde yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarının acilen durdurulması için biraraya gelerek imza toplayan sivil toplum kuruluşları, hazırladıkları bildiriyle, Kültür ve Tabı̇at Varlıklarını Koruma Kanununun gereğince uygulanması için çağrıda bulundu.

Antakya Tarihi Kent Merkezi’nde, henüz tescilli yapılar bile koruma altına alınamamışken, ağır iş makinalarıyla, çok hızlı bir enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. Yerel platformlardan paylaşılan fotoğraf ve videolar üzerine bir araya gelen koruma platformları, Kültür ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları’na, tarihi merkezdeki enkaz kaldırma çalışmalarının acilen durdurulması talebiyle başvuruda bulundular. “Temizlenmekte” olan alanlarda (tescil kaydı olmasa da) tescile değer olan 1500’e yakın yapı olduğunu vurgulayan STK’lar, alanın Kentsel Sit, 1. Derece Arkeolojik ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsünde olduğuna dikkat çekti. Kalıntıların büyük özenle ve uzmanlar eşliğine kaldırılması halinde, pek tarihi çok özgün yapı duvarı, dolaplar, tavanlar ve oymalı taşlar gibi değerli elemanların yeniden onarımlarda kullanılabileceği vurgulanıyor.

Koruma Platformları “acil” vurgusuyla tanımladıkları taleplerini şöyle sıralıyorlar:

A- 1 Nisan 2023’ten itibaren Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içindeki enkaz kaldırma işlerinin durdurulması,

B- Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı ile tespit edilmiş tüm tescilli ve geleneksel (tescile önerilen) yapıların emniyet bandı ve tabelalarla işaretlenerek enkazlarının koruma altına alınması,

C- Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde yapılacak tüm enkaz kaldırma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisinde yürütülmesi,

D- Tüm enkaz kaldırma iş ve işlemlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nunda öngörülen, kural ve koşullara uygun davranılması.

Bu istekleri, enkaz alanının büyüklüğünü, iş gücü yetersizliğini, enkazlar altında halen cenazeler olmasının yarattığı zorlukları bilerek yaptıklarını söyleyen STK’lar, ülkenin tüm yetişmiş kadrolarının bu konuda destek vermek üzere göreve davet beklediğini hatırlatıyorlar.

Bakanlık başvurusuna imza atan STK’lar ise şöyle sıralanıyor: Alikev, Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği, Ankara Edebiyat Dergileri Platformu, Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği, Antakya Medeniyetler Korosu, Arkeologlar Derneği, Ayhan Kara Vakfı, Buradayız Hatay Derneği, Çekül Vakfı, docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, Europa Nostra Türkiye, Hatay Ekoloji Platformu, Hatay Fotoğraf Sinema Derneği, Hatay Kültür Sanat Edebiyat Platformu, Hatay Ortak Meselemiz Platformu, Hatay Sosyal ve Kültürel Kalkınma Derneği, Hatay Turizm Derneği, İklim Adaleti Koalisyonu, Kadop-Kadim Antakya Dostları Platformu, Korder-Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, Mimarlar Derneği 1927, Nehna, Ortak Akıl Antakya Platformu, Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği, Türk Serbest Mimarlar Derneği, Yeniden Antakya Platformu.

Basın duyurusunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.