(İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)’nün OHAL Kararname Bildirisine Erişim Yasağı!

Fotoğraf: İTÜ Mimarlık Fakültesi (https://www.facebook.com/itutaskisla/)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Yirmibeşlioğlu, deprem bölgesindeki yapılaşmayla ilgili kararnameyi eleştiren bir bildiri yayınladığı için görevden alındı, bildiri hakkında ise soruşturma açıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgenin yeniden yapılandırılmasına dair 23 Şubat’ta yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile ilgili 28 Mart’ta ortak bir bildiri yayımlamıştı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 40’tan fazla öğretim üyesinin imzaladığı bildiride kararnameye ilişkin; şehir ve bölge planlama bilim alanı ve mesleğinin birikimlerinin göz ardı edildiği, daha orta ve uzun vadede büyük sorunlara yol açabileceği vurgulanmıştı.*

İTÜ Mimarlık Fakültesi bileşenlerinden İTÜ Taşkışla Öğrenci Konseyi, İTÜ Peyzaj Mimarlığı Kulübü, İTÜ Artitü Sanatsal Bakış Kulübü, Taşkışla Kadın Topluluğu, İTÜ Endüstriyel Tasarım Kulübü, İTÜ Permakültür Kulübü, İTÜ Kent ve Kentlileşme Kulübü, İTÜ Moda Kulübü, İTÜ İçin Tasarım Kulübü, İTÜ Mimarlık Kulübü ve İTÜ A Capella; bildiri metnine erişim yasağı getirilmesi hakkında şu açıklamayı yayınladı:

“28.03.2023 tarihinde İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü hocalarımız ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne karşı bildiri yayınladı. 31.03.2023 tarihinde ise bölümün resmi sitesi olan ‘https://sehirbolge.itu.edu.tr/’ye erişim engeli gelirken, sosyal medya paylaşımları da kaldırıldı.

Bizler İTÜ Mimarlık Fakültesi Kulüpleri olarak bildiride yer alan; kararnamede açıklanan doğal afetler ve ekonomik risklerin neden olacağı tüm sorunlara, bölgedeki tarım alanlarının bu planlamalar çerçevesinde kaybedilme riskine, kentlerin sosyal ve kültürel miraslarının yok olma tehlikesine, şeffaf olmayan sürecin bölge halkının mülkiyet haklarına ilişkin yaratabileceği kayıp ve niteliksizleşme riskine, planlama sürecinin doğru ve adil yürütülmemesine dair endişelerini paylaşıyoruz.

Hocalarımızın, yeniden planlama sürecinde bölgede var olan riskleri de göz önüne alarak, yeni afetler yaratmamak için yurttaşların, sivil toplum örgütlerinin ve ilgili idarelerin yer alacağı katılımcı ve şeffaf bir süreçte, farklı disiplinlerin de yetkinliklerine ve mesleki etik değerlere göre yer aldığı bir kurguda, bilimsel yöntemler gözetilmesi gerektiği görüşünü destekliyoruz.

Hocalarımızın yazdığı bildiri metnine erişim yasağı getirilmesini düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılmış bir darbe olarak değerlendiriyoruz. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü web sayfasına getirilen bu erişim yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz.

İTÜ’nün tüm bileşenlerini İTÜ yönetiminin bu antidemokratik kararlarına karşı bir araya gelmeye davet ediyoruz.”

Soruşturmaya tepki gösteren MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mensupları, sosyal medyadan yayınladıkları bildiriyle İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim elemanlarına destek çağrısında bulundu:

“İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim elemanlarının bilim ve meslek alanlarının doğrularını açıkladıkları için soruşturmaya konu olmaları, idari görevlerinden alınmaları akademik görev, sorumluluk ve özgürlüklere yönelik bir saldırıdır ve kabul edilemez! Herkesi görev ve bilgi sınırları içerisinde, Anayasal teminat altında olan akademik özerklik ve özgürlükler ile demokrasi çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz.”


* Kaynak: www.t24.com.tr