(Marmara Belediyeler Birliği)’nden Çevrim İçi Panel: “Afetler Odağında Su”

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi tarafından “Dünya Su Günü” kapsamında, 21 Mart 2023 Salı günü, “Afetler Odağında Su” adlı çevrim içi panel düzenliyor.


“Afetler Odağında Su”
Panel

Moderatör: Ahmet Cihat Kahraman
Tarih:
21 Mart 2023 Salı
Mecra: Zoom
Katılım: Kayıt Gerekli


Etkinlik tanıtım metninden:

“Su döngüsündeki herhangi bir bozulma; halk sağlığından yoksulluğa, insan onuruna uygun istihdamdan eğitime ve afetlerden toplumsal barışa kadar birçok küresel konuda ilerlemenin önündeki en önemli engellerden biridir. 6’ncı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, 2030 yılına kadar herkesin güvenle yönetilen içme suyu ve sanitasyon hizmetlerinden (GYİSH) yararlanmasına odaklanmaktadır.

Peki GYİSH ne demek? Bu hizmetlerden yararlanan nüfus oranı kentlerimizde hangi seviyelerde? Afetler söz konusu olduğunda; afet öncesi, esnası ve sonrasında içme suyu ve sanitasyon hizmetlerinde ‘güvenliği’ nasıl sağlamalıyız? Yağışların yeteri kadar olmayışı ya da meteorolojik kuraklık da başlı başına bir afet midir?  Dünya Su Gününü karşılarken, normal zamanlarda ve kriz zamanlarında su ile ilişkimizi, kentsel ölçekte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifinden sorgulayacağız.”

“Afetler Odağında Su”, Marmara Belediyeler Birliği‘nin YouTube hesabından etkinlik günü takip edilebilir. Etkinliğe kayıt buradan yapılabilir.