(Urban.koop)’tan Açık Çağrı: “Deprem Sonrası Geçici Barınma Yerleşimleri Nasıl Kurgulanmalı?”

Geçici yerleşim alanlarının temel tasarım problemlerini tartışmaya açmak üzere Urban.koop, “Deprem Sonrası Geçici Barınma Yerleşimleri Nasıl Kurgulanmalı?” başlıklı açık çağrıyı duyurdu.

Afet sonrası orta vadeli mekansal sorunların çözümüne yönelik başlattığı açık katılımlı program ile Urban.koop, “Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen kentlerde kurulacak geçici yerleşim alanlarını nasıl planlamalıyız?” sorusuna odaklanıyor.

Program, geçici barınma yerleşimlerinin iyi yaşam standartlarına sahip, kendi içinde mekânsal, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda çalışan bir yaşam alanı oluşturabilmesine yönelik temel ilke ve yaklaşımları ortaya koymayı hedefliyor. Sadece kısa süreli bir acil barınma alanı değil, geçici bir yaşam alanı kurabilmek için, yerleşimlerin nasıl “kent hayatını” da kapsayacağı sorusuna odaklanılıyor. Bu kapsamda farklı sivil toplum bileşenlerini temel bazı başlıklar üzerinde tartışmaya davet ediyor ve sahadaki aktörleri destekleyecek bir yol haritası hazırlamayı amaçlıyor.

Bir aylık, çok disiplinli bir tasarım sürecini kapsayan çalışma sonucunda bulguların bir tasarım rehberi olarak açık erişime sunulması hedeflenmekte. 2 aşamalı programın ilk aşaması tüm disiplinlerden uzmanlara, ikinci aşaması belirli alt başlıklara odaklanacak sivil toplum yapılanmaları ve kolektiflerine açık olacak. Programa katılım, detaylı bilgi ve takvim için info@urbankoop.org adresine mail atabilirsiniz.