(Mimarlar Derneği 1927)’den Deprem Sonrası Yapılaşma Kararnamesi Hakkında Kamuoyu Açıklaması…

Mimarlar Derneği 1927, “Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin 126 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hakkında bir kamuoyu açıklamasında bulundu:

Barınma temel bir insan hakkıdır.

Afet sonrasında erişilebilir, güvenli, hijyenik, adil barınma koşullarının sağlanması önceliklidir.

Kalıcı konutların depremden ve deprem sonrası yaşanan krizlerden çıkarılan derslerle ele alınması, planlanması ve elde edilmesi bir tercih değil zorunluluktur.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin 126 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, sadece şehircilik ve mimarlığın ilkelerinin değil, insanlığın on binlerce yıllık barınma tecrübesinden çıkardığı derslerin de, bir kere daha, dikkate alınmayacağını göstermiştir.

Deprem sonrasında yeni çevre felaketlerine, barınma sorunlarına, gelecekteki depremlerde daha büyük yıkımlara ve kayıplara sebep olan kötü yapılaşma ve kentleşmenin, inşaata dayalı kısa vadeli “ekonomik kalkınma” modelinin zararlarını görmek ve anlamak için 6 ve 20 Şubat depremlerine bakmak yeterlidir.

Güvenli, sağlıklı, insanca yaşam koşulları sunan kalıcı konutların hızlı ve doğru biçimde elde edilebilmesi için bilime, planlama ve mimarlık bilgisine, birlikte çalışmaya ihtiyacımız olduğunu bir kere daha hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

Mimarlar Derneği 1927