(Türkiye Barolar Birliği)’nden “Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi”

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 1999 depremi sonrasında hazırlanan “Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi” adlı kitapçığını değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda yeniden değerlendirerek yayınladı.

Rehberde depremzedelerin ve depremden zarar görenlerin hakları “Ceza Hukuku”, “Özel Hukuk”, “İdare Hukuku”, “Vergi Hukuku”, “Sağlık Hukuku”, “Afetzedelere Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Yapılar Sebebiyle Konut veya İşyeri için Sunulan Destekler” ve “Adli Müzaheret” (Adli Yardımlaşma) konu başlıkları altında aktarılıyor.

Rehbere ulaşmak için: https://d.barobirlik.org.tr