(AURA İstanbul) 2023 Bahar Dönemi Sertifika Programı Başvuruları Bekliyor!

AURA İstanbul 2023 yılı Bahar Dönemi Sertifika Programı, 6 Mart 2023 tarihinde başlayacak ve 16 hafta boyunca devam edecek. Tüm disiplinlerden lisans mezunlarına açık olan başvurular, 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 23.59’da son bulacak.*


“AURA İstanbul Sertifika Programı”
Muhtelif Peyzajlar Müstesna Fragmanlar

Danışmanlar: Buşra Al, Emre Demirtaş
Başvuru: Çevrim İçi Başvuru Formu
Son Başvuru Tarihi:
19 Şubat 2023 Pazar | Saat: 23.59
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 24 Şubat 2023 Cuma
Mülakat Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi
Sonuçların Açıklanması: 27 Şubat 2023 Pazartesi
Yer: AURA İstanbul, Hasfırın Cd. Sinanpaşa İş Merkezi No:5 Kat:4, D:3, Beşiktaş/İstanbul


AURA İstanbul Sertifika Programı, tasarım ve yaratım sürecini hem teorik, hem de pratik düzeyde ele almak, disiplinler arası bakış açısı geliştirmek ve kendi özel ilgi alanları üzerinde çalışma olanağı bulmak isteyen mimarlık, şehir planlaması, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, sosyoloji ve plastik sanatlar bölümleri başta olmak üzere, lisans derecesine sahip olan tüm genç meslek insanlarına açık. Başvurular arasından seçilecek kişiler, ücretsiz olarak bu programa katılmaya hak kazanacak.

AURA İstanbul 2023 yılı Bahar Dönemi Sertifika Programı, 6 Mart 2023 tarihinde başlayacak ve 16 hafta boyunca devam edecek. Muhtelif Peyzajlar Müstesna Fragmanlar temasıyla ilerleyecek bahar dönemi boyunca; stüdyo görüşmeleri, tüm seminer, konferans ve etkinlikler fiziksel mekânda, AURA İstanbul’un Beşiktaş’taki ofisinde gerçekleşecek. Katılımcıların program kapsamında düzenlenen fiziksel etkinliklerin dinamik yapısına uyum sağlamaları ve dönem boyunca tam zamanlı olarak programda yer almaları bekleniyor.

Programın omurgasını “Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu” oluşturuyor. 2023 yılı bahar döneminde üretilecek projeler, Buşra Al ve Emre Demirtaş  danışmanlığında geliştirilecek.

Program Modülleri

Program toplam 14 haftalık üç ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm çalışmanın omurgasını oluşturan Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu’dur. İkinci bölüm stüdyo çalışmalarını destekleyecek içerikte ve her çalışma dönemi farklı konu başlıklarına sahip olacak şekilde düzenlenecek Seminer Dizileri‘dir. Seminer dizileri kendi içinde tarihsel-kuramsal konular ve teknik-yönteme ilişkin konular şeklinde iki alt başlıkta düzenlenecek. Üçüncü bölüm ise disiplinler arası bir nitelikte programlanacak Cumartesi Aurası Konferans Dizisi’dir.

14 haftalık program sürecini, 2 hafta süren, Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu’nda gerçekleştirilen üretimlerin AURA İstanbul yayınına yönelik hazırlığı takip edecek. 16 haftalık Sertifika Programı, araştırma/tasarım projelerinin teslimi ile sonlanacak.

Katılımcıların, çalışma sürecinde iki temel konu üzerinde odaklanmaları hedefleniyor. Bunlardan ilki, tarihsel ve kuramsal konular ile tasarım eylemi ve pratik arasındaki ilişkinin kavranması; ikincisi ise mimarlık, planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinleri ile özellikle sosyal bilimler arasındaki etkileşimin ve ilişkinin geliştirilmesidir.


“Muhtelif Peyzajlar Müstesna Fragmanlar”

İstanbul metropolü sayısız farklı parçanın bir arada yaşadığı bütünsel bir bedendir. İçinde tektonik, ekonomik, doğal ve kültürel peyzajlarla örülü bu sosyal coğrafya hem kendi bünyesini hem de içerdiği alt bedenleri sürekli yeniden üretir. Peyzajlar değiştikçe İstanbul da başkalaşır.

Atölye söz konusu değişimi odağına alarak parça ve bütün arasında kurulacak döngüsel ve ölçekler arası bir üretim deneyiminin izini sürer. Bu yolculuk tüm düşünce ve üretim sahalarına açılabilen disiplinler ötesi bir bakışla kent mekânının “müstesna” potansiyellerini ortaya çıkarma motivasyonuna sahiptir.

Yöntem

Stüdyo Yürütücüleri; Buşra Al ve Emre Demirtaş stüdyoda haftada 1 gün kavramsal tartışmaları yürütür. Plug ekibi haftanın diğer stüdyo gününde bu düşüncelerin teknik olarak diyagram ya da bir anlatıya dönüşmesi için atölye düzenler. Böylece her hafta stüdyodan izlenebilir ve tartışılabilir bir ürün çıkar.

Stüdyo tıpkı kentin parça bütün ilişkisi gibi her hafta üretilen parçaların bir araya gelişinden bütünsel fikrini kurar.

Bu yöntem bilindik teslim tarihi düzenini bozarak sürekli üretilen bir atölyenin içerisinde “jüri” kavramını süregelen bir üretimin izleyicisi haline getirir.

Faz I : Kolektif Kavrayışlar

Stüdyo, İstanbul’a aynı anda hem bütünsel hem de noktasal bakışlar atarken kenti tüm öğeleriyle birlikte okur. Mahalle/sokak ölçeğindeki gündelik peyzajlarla geniş coğrafi ölçeklere yayılan peyzajları bir araya getirmeyi, bir arada düşünmeyi hedefler.

Isınma Atölyesi söz konusu bakışın kurulacağı aralıktır. İstanbul’u ve onu biçimlendiren ekolojileri kategorize ederek bu atölyeye ve katılımcılara özgü “muhtelif peyzajlar” diyagramını üretir.

Faz II : Bireysel Manipülasyonlar

Araştırmacıların kişisel merakları/ilgi alanları doğrultusunda yürütecekleri araştırma projesi sürecini içerir. Isınma atölyesi sonucunda ortaya çıkan muhtelif peyzajlara müdahalelerden oluşan müstesna fragmanlar üretilir. Her bir üretim biricik olsa da, bireysel performanslar anlık olarak kolektif bütünü farklılaştırır.

Stüdyo İstanbul’a belirli topografik, sosyal ve kültürel odaklar üzerinden bakar. Gündelik hayatın okunabildiği sokak/mahalle/kıyı gibi ölçeklerde her hafta bir alt parçaya projeksiyon tutulur. Ara jürilerde bu parçaların dizgisi kritik edilir. Süreç içerisinde bazı parça düşünceleri dizgiden silinir, bazılarıysa derinleşerek varlıklarını sürdürürler. Dönem sonunda parçaların bir araya gelişinden mevcut kent odağının yeni ve müstesna bir “an”ını ortaya çıkarmak hedeflenir.

Faz III : Kolektif Düzenleme

Dönem sonunda kişisel, müstesna fragmanların bütün içerisindeki pozisyonu/rolü/bağlantılanma ilişkisi belirlenerek kolektif imalat oluşturulur;

Muhtelif peyzajlardan müstesna fragmanlara İstanbul Metropolü’nü yeniden düşünmek.


Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  • Niyet Mektubu: Katılımcı adayının programa katılma amacı ve hedeflerini kaleme aldığı metin (En fazla 200 kelime), katılımcı adayının bireysel ilgi alanları doğrultusunda program kapsamında geliştirmeyi planladığı, İstanbul ile ilgili araştırma/tasarım projesini ve stüdyonun ana teması ile ilişkisini kaleme aldığı açıklayıcı metin (En fazla 300 kelime).
  • Güncel Özgeçmiş (CV)
  • Çalışmaları İçeren Dosya (Portfolyo)
  • İngilizce Yeterliliği Gösteren Sınav Sonuç Belgesi: Program başvurularında ön koşul değil, tercih nedenidir.

Program herhangi bir akademik derece vermemektedir. Katılımcılara çalışmaları tamamlandığında sertifika verilecek. Her dönem tamamlanan tasarım bazlı araştırma projeleri, Türkçe ve İngilizce dillerinde kitap olarak basılacak. Ayrıca çalışmaların özet versiyonları genel bir değerlendirme eşliğinde bir süreli yayınla kamuoyu ile paylaşılacak. Sertifika Programı, başvuru süreci ve dokümanlara yönelik detaylı bilgiler Sıkça Sorulan Sorular sayfasında incelenebilir.

Ayrıntılı bilgi: www.aura-istanbul.com/


Buşra Al
2008’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine 2008-2010 yılları arasında Bilgi Üniversitesi – Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda devam etti. 2010 yılında bitirdiği yüksek lisans programının ardından çeşitli ofislerde görev aldı. 2014 yılında PLUGOFIS’i kurdu.

Öğrenciliği sırasında S.O.S – Akm, Archprix Türkiye’nin de aralarında bulunduğu öğrenci yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. 2014’ten bu yana Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı Yarışması (Eşdeğer Ödül), Adana Sucuzade Kent Meydanı Mimarı Proje Yarışması (1. Ödül), Antalya Muratpaşa Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Yarışması (2. Ödül), Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkezi Yarışması (Mansiyon) ve Erbaa Çamlık Sosyal Merkezi Yarışması’nda (Mansiyon) ödüller alarak profesyonel yarışma hayatına devam etti.

Çalışmalarına kurucusu olduğu PLUGOFIS’te devam etmektedir. AURA İstanbul Güz’20 Sertfika Programı‘nda  Sinan Logie ile birlikte Stüdyo Yürütücülüğü yapmıştır.

Emre Demirtaş
2008’de KOÜ Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2009-2016 yılları arasında Kocaeli Üniversitesinde mimari tasarım stüdyolarında yürütücülük yaptı. 2013 yılında başladığı doktora eğitimine, mimarlık pratiği ve eğitimi arakesitinde minör oluşlar ekseninde yaptığı araştırmalarla devam etmektedir. 2016’dan beri Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde mimari tasarım stüdyoları ve mekansal pratikler derslerine öğretim elemanı olarak katkı koymakta ve görevini araştırma görevlisi olarak sürdürmektedir.

Kent üzerine deneyler yapan LABs’in (Local Architectural Bags) kurucuları arasında olup; alternatif eğitim ortamları üzerine araştırmalar gerçekleştirmiş ve çeşitli atölyelerde yürütücülük yapmıştır. Çeşitli mimarlık yarışmalarında ödülleri bulunan Demirtaş, akademik araştırmalarında mimari kuram ve eleştiri, mimarlık eğitimi, ilişkisel teori, biyopolitika ve kent kültürü çalışmalarına yoğunlaşmakta ve alternatif üretim ortamlarında deneyimlerini sürdürmektedir.

AURA İstanbul Bahar’19 Sertfika Programı‘nda İrem Uslu ile birlikte Stüdyo Yürütücülüğü yapmıştır.


* Başvuru süresi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.