(SANATORIUM)’da Yeni Sergi:REMIX-Material Archeology”

Clemens Wolf’un “REMIX-Material Archeology” başlıklı Türkiye’deki ilk kişisel sergisi, 3 Şubat – 25 Mart 2023 tarihlerinde SANATORIUM’da sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, Wolf’un yağlı boya, aynalar ve paraşütler kullanarak malzeme üzerine yaptığı uzun soluklu araştırmalarına odaklanıyor.


“REMIX-Material Archeology”
Sergi

Sanatçı: Clemens Wolf
Tarih: 3 Şubat – 25 Mart 2023
Yer: SANATORIUM, Karaköy / İstanbul


Clemens Wolf, işlerinde yakalamaya çalıştığı tekrar edilemez anları farklı malzemeler vasıtasıyla yerleştirmelere dönüştürüyor. Çit gibi endüstriyel malzemeler kullanarak kalın yağlı boya tabakalarını tuvale aktardığı bir yöntem geliştiren Wolf, “REMIX-Material Archeology” sergisinde bu yaklaşımı mekâna özgü bir şekilde SANATORIUM’a taşıyor. Kentsel bir bariyerin ve sınır çizmenin fiziksel sembolü olan çit, sanatçının çalışmalarında sürekli tekrarlanan bir motif olarak yer alıyor.

Clemens Wolf, Expanded Metal Painting, 2022

Malzeme üzerinde sürekli çalışmak ve onu keşfetmek, Wolf‘un pratiğinin biçim ve bağlamını oluşturuyor. İşlevsel bir nesneyi alarak onu bağlamından çıkaran sanatçı, malzemenin zamansal ve estetik katmanlarını araştırdığı bir yaklaşım benimsiyor. Bu süreçte sanat pratiğini yeniden keşfederek resim ve heykelin sınırlarını bulanıklaştıran sanatçı, bir süredir işlerinde kullandığı ve normalde sanatsal üretimle ilişkilendirilmeyen paraşüt kumaşıyla oluşturduğu heykel ve resimler görünenin ötesinde bir soyutlama sunuyor.

Sanatçı son dönemde ayna kullanarak yaptığı çalışmalarında, aynanın görünmeyen tarafını ortaya çıkarıyor. Çit resimlerinin farklı bir malzemeyle yeniden araştırması olan bu çalışmalar, sanatçının aynada bulunan katmanları kumlama makinesi kullanarak ayırdığı bir alıştırma olarak ortaya çıkıyor. Tekrar edilemeyen anları bu yöntemle yeniden araştıran Wolf, aynanın ikiliği ve doğası gereği oluşturduğu yansıma üzerine düşünüyor.

Clemens Wolf, Remix 12, 2022

“REMIX-Material Archeology”, Clemens Wolf’un malzeme ile olan ilişkisini farklı biçimlerde, yeni çalışmalar ve mekâna özgü bir yerleştirmeyle gösteriyor. Sanatçının uzun süredir odaklandığı tekrar edilemeyen anları ele alan bu çalışmalar; yüzey, bağlam ve malzeme ilişkisinin geniş bir araştırmasını sunuyor.