(.artSümer)’de Yeni Sergi: “Hat ve Hata”

Cansu Çakar, Halikarnas (Detay), 2022

Cansu Çakar’ın son dönem düşüncelerinin eşlikçisi olan üretimlerini sunduğu “Hat ve Hata” başlıklı sergisi, 21 Ocak – 11 Mart 2023 tarihleri arasında .artSümer’de sanatseverlerle buluşuyor.


“Hat ve Hata”
Sergi

Sanatçı: Cansu Çakar
Tarih: 21 Ocak – 11 Mart 2023
Yer: .artSümer, Beyoğlu / İstanbul


“Hat ve Hata”, sergi tanıtım metninde şöyle ifade ediliyor:

“Yeryüzünün mevcut hudutlarını unutup, ona kendince yeni sınırlar çizmeye çalışan ‘Hat ve Hata’ sergisi hem Arapça hem de Türkçe dillerinde yer alan ve aynı kökten gelen ‘hat ve hata, yazı / çizgi ve yazık / günah’ sözcükleri arasındaki temel anlam ilişkilerinden esinlenerek, bu bağlantılara filizlenip büyüyebileceği bir alan yaratıyor.

Göz, çizgiler aracılığıyla imgeye form veren hatları algılar; böylece tasvir edilmiş olan şeyin kompozisyon içindeki yeri, biçimi ve niteliği, diğer unsurlarla beraber zihinde canlanır. 14. yüzyıldan bu yana, serbest ve akıcı bir elin çizgide kusursuz işçiliğini sergilemek doğu resminin en temel kriterlerinden birisidir. Formun dış hatlarının bir kerede çekilmiş kalın fırça hareketi ile kapatılması ve ritmik fırça darbeleriyle soyut çizgisel bir kompozisyon oluşturması yüzeydeki boşluğu sınırlandırır. Bu sınırlandırmalar eli ve zihni boşluğa müdahale etmeye iter.

Cansu Çakar, Halikarnas, 2022

Cansu Çakar, Hat ve Hata’da kişisel hikaye anlatımını titizlikle işlediği bir ‘hat’ üzerinden izleyicilerle paylaşıyor. Bir hattın izini sürme eylemi, Çakar’ın kişisel sergisi bağlamında iki farklı yoruma kapı aralıyor: Bunlardan ilki, belirli bir yön üzerinde sistematik olarak ilerlemek fikrini akla getirirken; ikincisi spesifik bir alana işaret eden bir sanat dalını akla getirebiliyor. Çalışmalarına konu olan mimari yapılar, tarihsel ve kültürel mirasın bugüne devrilen kalıntıları ve artık görmeye pek de alışık olmadığımız boşluklar izleyicileri hatalı yorumlar yapmaya davet ediyor. Tarihsel imge ve deyimler Çakar’ın yer yer hicivden beslenen söylemleri eşliğinde, günümüzle ilişkileniyor.

Çakar’ın Hat ve Hata’da tarih şeridinin içinden çekip yeniden görünürlüğe çıkardığı yerler, onlar kadar eskiye dayanan süsleme ve tezhip gibi kadim sanat biçimleri aracılığıyla içi bir dolu / bir boş köprüde basmakalıp ifade ve tekniklerin ötesinde bir sükunet arayışına çıkıyor.”