“Salt Araştırma Fonları 2023” Başvuruları Bekliyor!

Gülsün Karamustafa, İsimsiz

Birlikte öğrenme ve tartışmayı destekleyen Salt Araştırma Fonları’nın 2023 başvuruları 17 Ocak 2023 Salı günü başlıyor.


“Salt Araştırma Fonları 2023”

Seçici Kurul: Gülhan Balsoy, Ayşe Erek, Bilge İmamoğlu, Sezin Romi, Lorans Tanatar Baruh
Ön Başvurular için Son Tarih: 20 Şubat 2023 Pazartesi | saat: 18.00
İkinci Aşama Başvurular için Son Tarih: 20 Mart 2023 Pazartesi
Sonuçların Duyurulması: 18 Nisan 2023 Salı


Garanti BBVA tarafından kurulan Salt’ın bilgi üretimi ve paylaşımını desteklemek üzere 2013’ten bu yana her yıl düzenlediği Salt Araştırma Fonları, onuncu yılında da birlikte öğrenme ve tartışmaya yönelik özgün araştırmalara alan açmaya devam ediyor.

Bugüne kadar toplam 68 projeye destek veren Salt Araştırma Fonları’nın 2023 başvuruları 17 Ocak Salı günü başlıyor. Türkiye’nin iki yüzyıllık kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950 sonrası sanat, mimarlık ve tasarım alanları odaklı araştırma projelerini teşvik eden fonlar ile kurumun arşiv koleksiyonları ve araştırma projelerinin de yorumlanması amaçlanıyor.

İki aşamada tamamlanacak başvuru süreci sonucunda seçilen araştırma projelerinin her birine 20.000 TL’lik fon desteği sağlanacak. 20 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’e kadar süren ön başvurular ile konu, dönem ve araştırma alanı bakımından içeriğin uygunluğu değerlendirilecek. Bu aşamayı geçen aday projeler için 20 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek ikinci aşamanın ardından sonuçlar, 18 Nisan Salı günü duyurulacak. Desteklenen projelerin çıktılarıysa, Aralık ayında düzenlenecek bir sunum programıyla
kamunun yorum ve katkılarına açılacak.

Seçici Kurul

  • Prof. Dr. Gülhan Balsoy | İstanbul Bilgi Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ayşe Erek | Kadir Has Üniversitesi
  • Dr. Bilge İmamoğlu | TED Üniversitesi
  • Sezin Romi | Salt
  • Lorans Tanatar Baruh | Salt

Başvurular, Salt Araştırma’nın odaklandığı alanlar temel alınarak hazırlanmalıdır: Sanat araştırmaları, 1950’lerden günümüze Türkiye kültür ve sanat ortamı içerisinde kırılma anları oluşturan süreçlerin, kişi ve kurumların, sergi ve etkinliklerin incelenmesini kapsar. Sanat tarihinin farklı disiplinlerle birlikte okunup yorumlanmasını, yerel ve uluslararası bağlamda değerlendirilmesini ve mevcut kaynakların yeniden ele alınıp geliştirilmesini
amaçlar. Mimarlık ve tasarım araştırmaları, 1950’ler sonrası Türkiye’de mimari pratikler ve tasarım yaklaşımlarına ilişkin, basılı kaynakların dışında kalan veya mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar getiren içeriklere yöneliktir. Tasarım nesnelerinden yapılı çevreye her türlü ölçek konu olarak seçilebilir. Kent, toplum ve ekonomi tarihi araştırmaları, 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve 20. yüzyıl Türkiye’sinin toplumsal ve ekonomik dönüşümünü detaylandıran çalışmalar ile kent araştırmalarını kapsar.

Ayrıntılı bilgi ve ön başvuru için: saltonline.org