“Ultraviolet Architecture: Alvar Aalto and Cultural Sustainability” Etkinliği 21 Aralık’ta Gerçekleşecek!

binbirgüzergah’ın düzenlediği “Ultraviolet Architecture: Alvar Aalto and Cultural Sustainability” etkinliği, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 20.00-22.00 arasında çevrim içi gerçekleşecek. 


“Ultraviolet Architecture: Alvar Aalto and Cultural Sustainability”
Söyleşi

Katılımcılar: George Michelin, Burcu Nimet Dumlu, Büşra Dilaveroğlu
Başvuru:
Çevrim İçi Başvuru Formu
Tarih:
21 Aralık 2022 Çarşamba | 20.00-22.00
Yer:
Çevrim İçi |Zoom ID: 982 2771 6366, Şifre: 114406


Etkinlik Tanıtım Metninden: 

Üç mimarlık gezgini 2022’nin sonbaharında, Alvar Aalto’yu anlamak üzere Helsinki’de bir araya gelir. İngiltere’den George Michelin, Tokyo’dan sanal olarak katılan Burcu Nimet Dumlu ve İstanbul’dan Büşra Dilaveroğlu. İskandinavya’nın kendine has coğrafyasında ve 19. Yüzyılın modernliğin standardizasyonuna karşı çıkan ve bunun yanında insan deneyimini, zanaati, bir bakıma kültürel sürekliliği öne çıkarmayı başarmış olan Aalto’nun yapılarının etkileyici atmosferinde Finlandiya’yı ararlar. Zira, Sigfried Gideon’un da dediği gibi, ‘Finlandiya Aalto nereye giderse oradadır.’

İkinci dünya savaşından sonra mimarlığı etkisine alan rasyonalizm, ölçülebilir ve hesaplanabilir olanı mimarlık ve tasarım alanına sokar. Mimarlık bir bakıma işlev ve ekonominin birleşiminden doğan matematiksel bir inşa alanıdır. Bu mimarlık ve tasarım alanında uzun yıllar devam edecek olan bir tartışmanın da başlaması anlamına gelir. Mimarlıkta bir anlam duygusunun, kültürün ya da özetle ölçülemez olanın yok sayılması yeni bir arayışın başlamasına neden olur. Aalto için, standardizasyona eğilmiş olan rasyonalizmin psikolojik ve fizyolojik insani değerleri ihmal etmesi onu kusurlu yapar. Mimarlık, bir nesne ya da bir olanaklar dizisi olarak görülmelidir. Bu olanaklar geniş spektrumlu girift bir yapı ortaya çıkarırlar. Aalto’ya göre bu spektrumun kırmızı bandı toplumsal tartışmaları, turuncu bandı inşai süreçleri ve insana en yakın olan ve en ölçülemez olan ultraviyole bant ise insan ilişkilerini dışa vurur. Bu ultraviyole bant genişletilmiş bir rasyonalizmin de bulunduğu yerdir.

Konuşma bu bağlamda Helsinki’den başlayarak açılan ve büyüyen, Tokyo-İstanbul-Helsinki hattında devam eden bir tartışmayı konu almayı amaçlıyor. Tartışma, Aalto ve öne sürdüğü genişletilmiş rasyonalizmin ışığında, kültürel sürekliliğin mimarisini ve mimarlığın ultraviyole bandını ele alma biçimine odaklanıyor. Helsinki Üniversitesi’nde yürüttüğü lisansüstü çalışmaları ve Aalto hakkında yazdığı metinleri ile Michelin tartışmanın çatısını oluşturacak, konuşma İngilizce söyleşi şeklinde devam edecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.binbirguzergah.com/