(Mimarlar Derneği 1927)’de: “Bellek Ankara Projesi: Ulus’a Değer Katanlar”

Mimarlar Derneği 1927, 20 Aralık Salı günü T. Elvan Altan, A. Nuray Bayraktar, Özlem Sert ve Elif Selena Ayhan Koçyiğit tarafından gerçekleştirilecekBellek Ankara Projesi: Ulus’a Değer Katanlar” söyleşisine ev sahipliği yapacak.


Bellek Ankara Projesi: Ulus’a Değer Katanlar
Söyleşi

Sunuş: T. Elvan Altan, A. Nuray Bayraktar, Özlem Sert, Elif Selena Ayhan Koçyiğit
Tarih: 20 Aralık 2022 Salı
Saat: 
19.30
Yer:
Mimarlar Derneği 1927, Çankaya/Ankara, Çevrim içi | Zoom, Youtube


Etkinlik Tanıtım Metninden: 

Bellek Ankara Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından açılan ihale kapsamında Başkent Üniversitesi bünyesinde; Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve bu alanı çevreleyen etkileşim alanlarında, Çalışma I- Mekansal Değerler, Çalışma II- Toplumsal Değerler ve Çalışma III- Kentin Hikayeleri olarak tanımlanan eş zamanlı çalışmalarla yürütülmüştür. Proje; 13 Ekim 2022 tarihinde yapılan tanıtım toplantısı ile ilk kez paylaşılmıştır. 

Çalışma I – Mekânsal Değerler kapsamında: Ankara’nın kentsel kimliğini oluşturan ve kentlilerin anılarında yer etmiş ya da toplumsal değerlerin oluşmasına yol açmış yapıları/mekânları, anıtları/heykelleri, arkeolojik/kamusal açık alanları; kentin toplumsal yaşamında iz bırakmış anılara/olaylara tanıklık etmiş, kentin çok kültürlü yapısını ve inanç sistemini oluşturan yapıları/mekânları araştırılmıştır.

 • Bu değerler hakkında Türkçe ve İngilizce bilgilerin yer aldığı künye levhaları tasarlanmış, ilgili yapılara/mekânlara asılmak üzere çalışmalar başlatılmıştır.
 • Bu değerler hakkında web sitesi için tanıtım metinleri hazırlanmıştır.

Çalışma II- Toplumsal Değerler  kapsamında: Ankara’nın iş, bilim, kültür, sanat yaşamında önemli izler bırakan kişiler/aileler, bu kişilerin/ailelerin yaşadıkları/eğitim gördükleri/çalıştıkları/ürettikleri yapılar/mekânlar, kentin ekonomik gelişimini sağlayan markalar, kentin sosyal gelişimini sağlayan kültür/sanat kurumları, kentin kurumsal gelişimini sağlayan kamusal kurumlar ve tüm bunlara karşılık gelen yapılar/mekanlar, kentin gündelik hayatına karşılık gelen yapılar/mekânlar araştırılmıştır.

 • Kimi değerlerle sözlü görüşmeler yapılmış, tüm değerler için ayrı ayrı föyler hazırlanmıştır.
 • Bu değerler hakkında web sitesi için tanıtım metinleri hazırlanmıştır.

Çalışma III- kentin Hikâyeleri kapsamında: Ankara’nın kentsel kimliğini oluşturan ve kentlilerin anılarında yer etmiş ya da toplumsal değerlerin oluşmasına yol açmış yapıların/mekânların, anıtların/heykellerin, arkeolojik/kamusal açık alanların; kentin toplumsal yaşamında iz bırakmış anılara/olaylara tanıklık etmiş, kentin çok kültürlü yapısını ve inanç sistemini oluşturan yapıların/mekânların; Ankara’ya değer katan kişilerin/ailelerin/ kurumların/markaların/kamu kurumlarının, gündelik hayatın ve bunlara karşılık gelen yapıların/mekânların hikâyeleri ortaya çıkarılmıştır. Bu şekilde kentin anlam zenginliği katılımcı ve çoğulcu bir şekilde elde edilmiştir.

 • Bu değerler ile ilgili olarak sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bu görüşmelerin çözümlemeleri yapılmıştır.

Çalışma I, II, III kapsamında üretilen tüm bilgilerin ve elde edilen tüm bulguların Bellek Ankara Projesi veri tabanına girişleri yapılmıştır. Bu veriler Bellek Ankara Web Sitesi’ne entegre edilecek ve paylaşıma açılacaktır. Ayrıca araştırmaya konu olan bu değerler hakkında posterler tasarlanmış ve çeşitli platformlarda paylaşılmak üzere çalışmalar başlamıştır.”

Yürütücüler

 • Çalışma I | Prof. Dr. T. Elvan Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Çalışma I | Dr. Öğretim Üyesi Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Başkent Üniversitesi
 • Çalışma II | Prof. Dr. Adile Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi
 • Çalışma III | Doç. Dr. Özlem Sert, Hacettepe Üniversitesi

Araştırmacılar

 • Cem Dedekargınoğlu, Bağımsız Araştırmacı
 • Çiğdem Yönder, Liege Üniversitesi
 • Melek Topal, Bağımsız Araştırmacı (İlk dört ay )
 • Özlem Altun, Bağımsız Araştırmacı
 • Öğr. Gör. Pelin Nane, Başkent Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Selim Sertel Öztürk, Başkent Üniversitesi

Grafik Tasarım

 • Özlem Ölçer

Yüz yüze gerçekleşecek etkinlik, ayrıca Mimarlar Derneği 1927 Youtube ve Zoom hesabından eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Mimarlar Derneği 1927’de gerçekleşecek diğer etkinlikler ve ayrıntılı bilgi için: https://www.md1927.org.tr/etkinlikler/


 

Elvan Altan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu.  1991 yılında aynı üniversitede mimarlık tarihi alanında Yüksek Lisans eğitimini; 1999 yılında SUNY Binghamton Üniversitesi’nde mimarlık ve sanat tarihi alanında Doktora eğitimini tamamladı. Araştırma konularının odağını on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl mimarlığı ile mimarlık tarih yazımı alanları oluşturmaktadır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. VEKAM desteği ile hayata geçirilen Ankara’da İz Bırakan Mimarlar projesinin yürütücülerindendir.

Adile Nuray Bayraktar
Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamladı. Halen Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta, akademik çalışmalarını tasarım, kent ve konut alanlarında sürdürmektedir. Özellikle Ankara üzerine odaklandığı çok sayıda uluslararası ve ulusal makaleleri, bildirileri, kitap bölümleri, gazete ve dergi yazıları ve Ankara Yazıları adlı bir kitabı bulunmaktadır. TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenen ve TÜBİTAK Performans Ödülü alan Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 adlı projenin yürütücülüğünü yapmış, uluslararası ve ulusal çok sayıda araştırma projesinde yer almış ve Cumhuriyet’in Müzesi Atatürk Bulvarı adlı 16 bölümlük belgeselin yapım koordinatörlüğünü üstlenmiştir. VEKAM desteği ile hayata geçirilen Ankara’da İz Bırakan Mimarlar projesinin yürütücülerindendir.

Özlem Sert
1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Orta Çağ İslam Tarihi alanında, Doktora eğitimini Konrad-Adenauer Vakfı bursu ile Ludwig-Maximilians Üniversitesi Türkoloji Ana Dalı’nda (Antropoloji ve Siyaset Bilimi Yan Dalları) tamamladı. Osmanlı belgelerini kullanarak Tekirdağ kentinin tarihi merkezindeki surları bulması, Arkeologlara verilen bir ödül olan ARIT Hanfman ve Melink Ödülü’nü almasına vesile oldu. Türkiye Bilimler Akademisi Doktora Sonrası Araştırma Desteği ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde kent teorisi ve karşılaştırmalı kent tarihi üzerine araştırmalar yaptı. İzmir, İstanbul, Mardin, Gaziantep ve Tekirdağ’da yürütülen projelerde danışman ve yürütücü olarak yer aldı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu.  Yavuz Eren (JeoIT, Bilkent CyberPark) ile birlikte Kentin Hikâyeleri (www.kentinhikayeleri.com) adlı kent içi paylaşım sistemini oluşturdu. 2020 yılında Viyana Üniversitesi’nde sürdürdüğü Sabbatical çalışmasında kent ve çevre konularına odaklandı. Halen Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Merkezi kurucu müdürü olarak projeler yürütmekte ve Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İklim tarihi konusunda çalışan Sert, PAGES- ECN (Past Global Changes) -Geçmiş Küresel Değişimler Projesi Erken Kariyer Ağı bölge temsilcisidir.

Elif Selena Ayhan Koçyiğit
Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini Almanya/ Dessau Institute of Architecture (DIA) Mimarlık Programı’nda bitirdi. 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Doktora Programı’nda “Ulus Meydanı’nın Hikâyesi: Ankara’daki Tarihi Bir Kamusal Alanın Sürekliliği, Dönüşümü ve Değişimi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme” başlıklı tezini tamamladı. 2011-2014 yılları arasında TÜBİTAK ve VEKAM destekli Sivil Mimari Bellek Ankara Projesinde, 2017-2021 yılları arasında VEKAM destekli Ankara’da İz Bırakan Mimarlar Projesinde yer aldı. 2015-2016 Akademik Yılında, KAPLAN ve ANAMED ortaklığında verilen Arkeolojik Alan Yönetimi Bursunu, 2017 yılında Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülünü, 2022 yılında ise Society of Architectural Historians tarafından verilen SAH Opler Membership Grant for Emerging Scholars and Professionals Ödülü’nü kazandı. Araştırma alanları içinde tarihi kentlerde ve kamusal açık alanlarda değer tanımı, kentsel restitüsyon ve koruma yer almaktadır. Halen Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmakta, Lisans ve Yüksek Lisans programlarında temel tasarım, koruma ve kentsel tasarım dersleri vermektedir.