(Labirent Sanat)’ta Yeni Sergi: “İnsan Ruhu İçin Bir Gen Yok”

Labirent Sanat 8 Aralık 2022 – 14 Ocak 2023 tarihleri arasında, Burçin Erdi’nin son dönem çalışmalarının yer aldığı “İnsan Ruhu İçin Bir Gen Yok” isimli sergisini ağırlıyor.


İnsan Ruhu İçin Bir Gen Yok
Sergi

Sanatçı: Burçin Erdi
Tarih:
8 Aralık 2022 – 14 Ocak 2023
Yer: Labirent Sanat, Beyoğlu / İstanbul


İnsan Ruhu İçin Bir Gen Yok, sergi tanıtım metninde şöyle ifade ediliyor:

“(…) Burçin Erdi’nin Labirent Sanat’ta ‘İnsan Ruhu İçin Bir Gen Yok’ başlığı altında bir araya getirdiği resimlerinde orman, mağara gibi doğa betimlemelerinin merkezinde neonatal ya da fetüsleri görüyoruz. Bu izleyende ister istemez ilk anda orman ya da mağara olarak algıladığımız yerin aslında anne karnı olabileceği fikrini yaratıyor. Gördüğümüz insan bedeninin mikroskobik görüntüsü mü, yoksa doğa içindeki bitkilerin ya da ağaçların bir soyutlaması mı? Yoksa beklenen, eşzamanda her iki yaşam kaynağına dair bir anlatı kurmamız mı? Yeni doğan; sanatçının izi olan resmin mi, yoksa atalarının hükmetmeye çalıştığı doğanın mı merkezindedir? Nitekim bilim ve tekniğin geldiği son aşamada kadın bedeninin de işlevlerinin teknik olarak formüle edildiği, hakim olunabilen biyolojik bir ayrıntıya indirgendiği söylenebilir.

Burçin Erdi’nin Labirent Sanat’ta gerçekleşecek sergisi ismini, Vincent’in yaşadığı zorlu süreçlerden sonra dile getirdiği “insan ruhu için bir gen yok” repliğinden alıyor. Filmin çözümlemesinde de temel alınabilecek; doğum-ölüm, doğa-insan, insan-hayvan, insan-makine, iyi-kötü, güzel-çirkin, zihin-beden, doğal-yapay gibi ikilikler Burçin Erdi’nin düşünsel ve üretim süreçlerini etkileyen gizil kavramlar.”

Sergi hakkında ayrıntılı bilgi için galerinin web sitesi ve sosyal medya sayfaları (Facebook, Instagram, Twitter) incelenebilir.