[Kitap]: Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları, Sempozyum Bildirileri

VEKAM Yayınları, “Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları, Sempozyum Bildirileri” kitabını web sitesi üzerinden açık erişime açtı.


“Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları, Sempozyum Bildirileri”
E-kitap

Yayına Hazırlayan: Cansen Kılıççöte, Ceyda Cüceloğlu, Gökhan Okumuş, Leyla Etyemez Çıplak, Merve Öztürk, Müge Bahçeci, Özgün Özçakır, Pınar Aykaç Leidholm
Yayınevi: VEKAM Yayınları
Çıkış Tarihi:
2022
Sayfa Sayısı:
406


Kitabın Açıklama Metninden:

“Ankara’nın tarihsel gelişiminde yer alan kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında bugüne kadar yapılan koruma proje ve uygulamaları önemli yer tutmaktadır. 2004 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nda yapılan değişiklikler, Türkiye’de, kültürel mirasın önemli bir parçası olduğu yapılı çevrenin çehresini de değiştirmiştir. Bu değişim ile paralel olarak Ankara kent merkezindeki koruma projesi ve uygulamalarının sayısı artmış fakat bu koruma projeleri ve uygulamaları, geçen 15 yıldan fazla bir süre içinde yeterince ele alınıp belgelenmemiş ve bilim dünyası ile toplumla yeterince paylaşılamamıştır. Bu doğrultuda, KORDER ve VEKAM iş birliğinde düzenlenen Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu ile  gerçekleştirilen bu çalışmaların  belgelenmesi ve gündeme getirilmesi hedeflenmiştir.

Sempozyumda sunulan bildirilerin bir derlemesi olan bu kitapta, Ankara’nın çok katmanlı kültürel mirası göz önünde bulundurularak; kentsel alanlar, anıtsal yapılar, sivil mimarlık örnekleri, endüstri mirası, modern mimari miras ve kentsel arkeolojik alanlar üzerine son dönemde gerçekleştirilen uygulamalar ele alınmıştır.”

“Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları, Sempozyum Bildirileri” kitabına,  VEKAM Ankara web sitesindeki “Açık Erişim Kaynaklar” sekmesinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için: www.vekam.ku.edu.tr/