(Kadın Eserleri Kütüphanesi)’nin Koleksiyonundan Seçkiler 17. İstanbul Bienali’nde!

Barın Han

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşiv ve koleksiyonlarından belge seçkileri, 17. İstanbul Bienali kapsamında 4 ayrı mekânda 5 modülde sergileniyor. Sergiler 20 Kasım’a kadar gezilebilir.


“Hem Zemin / Hem Zaman”
Sergi

Küratörler: Merve Elveren, Çağla Özbek
Tarih:
17 – 20 Kasım 2022
Yer:
Pera Müzesi – Barın Han – Performistanbul – Müze Gazhane


Merve Elveren ve Çağla Özbek‘in “Hem Zemin / Hem Zaman” sergisi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşiv ve koleksiyonlarından seçilen belge ve fotoğraflarla, Ayşe Düzkan, Merve Kaptan, Zeynep Sayın, Dilek Winchester ve Çatlak Zemin’in katkılarıyla kadın hareketinin geçmişte ve bugün çok farklı bağlamlarda geri planı üzerine yoğunlaşıyor.

Kendilerinin anlatımıyla:

“Hem Zemin / Hem Zaman modülleri, feminist arşivleme pratiklerine çok parçalı bir bakış açısı getirerek, bir tek belgenin ya da tarihselliğin değil, ‘anlatı’nın (farklı katılımcılara, dönemlere, öznelere) tercüme edilebilirliğinden faydalanır. Bu anlamda proje, feminist hassasiyetlerle bir araya getirilmiş bir arşivin tersten kalıbını alarak yan yana getirilen belgelerin sunduğu esnek, yoruma açık ve anlık bir anlatıyı mümkün kılmayı amaçlar.”

Pera Müzesi
Pera Müzesi
‘nde “Nepal Feminist Arşivi”yle iç içe iki modül bulunuyor. Bir köşede Zeynep Sayın‘ın bedel ödeme ve kadın bedeni konulu ses enstalasyonu ile anlamlandırılan belgeleri; diğer odada Çatlak Zemin arşivinin 2010’lar sonrası “Gece Yürüyüşü” hazırlık fotoğraflarını ve bir yürüyüş videosunu da içeren; feminist hareketin 1980’lerinden 2000’lerine “Kadın Eserleri” arşivi belgeleri, fotoğraf, mektuplar ve özel arşiv malzemeleriyle harmanlanmış bir diğer modülü yer alıyor.

Barın Han
Barın Han‘da Kadın Eserleri ve Dilek Winchester arşivlerinden yararlanılarak feminist çeviri teması irdeleniyor. 1980’lerde başlayan ve feminist çevirinin imece yapısına odaklanan sergiye Kadın Eserleri Kütüphanesi‘nde 1993 yılı 8 Mart’ında düzenlenen kutlamadan “Hayır” şarkısının videosu eşlik ediyor.

Performistanbul
Performistanbul
‘da Ayşe Düzkan‘ın katkılarıyla feminist argo temalı bir yerleştirme var. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşivlerinden seçilmiş belgeler ve “Thesaurus” kitabı ile feminist gece yürüyüşlerinde ve direnişlerde kullanılan feminist argo pankartlardan seçilmiş bir video gösterimi yer alıyor.

Müze Gazhane
Müze Gazhane
‘de ise Merve Kaptan‘ın metnin mekana yayılma süreçlerini aktaran, akan bir metin ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşivlerinden görseller içeren bir modül yer alıyor.