“Future Heirlooms | Geleceğe Yadigâr” Değerlendirme Süreci Sonuçlandı!

Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi (AHEC), The Circle ve Yonga Mobilya’nın iş birliğiyle hayata geçen, Türkiye’nin yeni nesil tasarımcılarını teşvik etmeyi ve Amerikan sert ağaçlarıyla tasarlanan ve mevcut kullan-at kültürünün aksine gelecek nesillere ‘yadigâr’ olarak aktarılabilecek tasarımların ekolojik faydalarını göstermeyi hedefleyen “Future Heirlooms | Geleceğe Yadigâr” Açık Çağrı sonuçları açıklandı.


“Future Heirlooms | Geleceğe Yadigâr”

Brifing ve Tasarım Süreci: 26 Eylül 2022 – 7 Kasım 2022
Üretime Hazırlık Süreci: 7 Kasım 2022 – 28 Kasım 2022
Üretim Süreci: 28 Kasım 2022 – 20 Şubat 2023
Sergi: Bahar 2023


Seçkide İstanbul, İzmir, Milano ve Hong Kong gibi farklı şehirlerden mimarlık, iç mimarlık ve tasarım alanlarında üretimler yapan 5’i bireysel, 1’i ekip, 1’i stüdyo olmak üzere 7 tasarım pratiği ve 9 tasarımcı yer alıyor.

Geleceğe Yadigâr seçkisi aşağıdaki isimler ve ekiplerden oluşuyor ve alfabetik olarak şu şekilde sıralanıyor:

  • Aslı Eylem Kolbaş, Sanatçı & Mimar | Proje Adı: (Speculating) Dom Hans van der Laan’s (Irrational) Bench
  • Ayça Yılmaz, Endüstriyel Tasarımcı | Proje Adı: Empath
  • Deniz Koldaş & Nazlı Mutlu, İç Mimar | Proje Adı: Blocked
  • Deniz Yenidoğan, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı | Proje Adı: Pruva
  • Gürcan Bulut, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı | Proje Adı: Teeter Board
  • Öykü Üner, Mimar | Proje Adı: Ogata
    Yellowdot, Dilara Kan & Bodin Hon | Tasarımcı / Proje Adı: Bench & Games

7 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında açık olan çağrı, 3 farklı ülke ve 11 şehirden 28’i bireysel, en az bir Türk katılımcı ile 9’u ekip ve 7’si stüdyo olmak üzere toplam 44 başvuru aldı. Gelen 44 nitelikli başvuru arasından seçilen 7 tasarım pratiği, tasarım önerileri geliştirilip üretilmek ve sergide temsil edilmek üzere seçkide yer almaya hak kazandı. Geleceğe Yadigâr seçkisi, tasarım kültürüne katkıda bulunmuş tasarım, iç mimarlık, mimarlık ve sanat alanları temsilcilerinden oluşan çok disiplinli ve dünyaca ünlü isimlerden oluşan jüri tarafından belirlendi. Tom Dixon, Melkan Gürsel, Defne Koz, Seyhan Özdemir, Mehmet Ali Uysal’dan oluşan jüri, değerlendirmelerinde temel olarak orjinallik, temaya uygunluk ve yadigâr olma niteliğini taşıma, tasarımda Amerikan sertağaç kullanım oranı, verilen brifing ve ahşap özelliklerine uygunluk gibi kriterler doğrultusunda değerlendirme yaptı. Ayrıca her bir jüri üyesinin gözettiği diğer kriterler arasında; tasarım önerisinde sert ağaç kullanımının işlevsel gerekliliği, farklı ölçek ve çeşitlilikteki eserlerin temsili, önerilen tasarım çözümleri, üretilebilirlik, yüksek kalitede sergilenme nitelikleri gibi özellikler yer aldı.

Geleceğe Yadigâr, Açık Çağrı sürecinin ardından tasarım geliştirme, üretim ve sergi süreci ile devam edecek. Seçilen tasarımcılar bir sonraki safhada Açık Çağrı başvurusunda gönderdikleri, gelecek nesillere “yadigâr” olarak aktarılabilecek ve sürdürülebilirlik, uzun ömürlülük ve kalite ölçütleri ekseninde Amerikan ser tağaçlarından üretilecek tasarım önerilerini Yonga Mobilya ile birlikte geliştirecekler ve bu eserler 2023 bahar döneminde İstanbul’da sergilenecek. Geleceğe Yadigâr Sergisi, Türkiye’nin yükselen tasarımcılarını ve kültür ortamını bir araya getirecek. Sergiye sektörün önemli paydaşlarının bir araya geldiği paralel etkinlikler eşlik edecek.

Ayrıntılı bilgi için https://thecircle-o.com/gelecegeyadigar web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Seçilen tasarımcıları detaylı incelemek için: www.thecircle-o.com/gelecege-yadigar-secilen-tasarimcilar


The Circle
Mimari odaklı bir kültür, sanat, araştırma ve üretim platformudur. Mimarlık – tasarım bilgisini ve pratiğini derinleştirmek ve paylaşıma açmak için projeler geliştirir ve etkinliklere ev sahipliği yapar. Mimarlık kültürünü çok yönlü bir bakışla ele alan ve mimarlığı diğer akademik ve sanatsal disiplinlerle bir bütün
olarak değerlendiren The Circle, mimari araştırma projelerinin yanı sıra kültür-sanat ve mimarinin iç içe geçtiği proje, sergi ve etkinlikler için açık bir platform olmayı hedefler.

Mimarinin disiplinler arası etkileşimlerini araştırmayı ve pratiğe dökmeyi hedefleyen The Circle bünyesinde bu amaçla sergiler, paneller, konuşmalar, seminerler, akademik dersler, çeşitli atölyeler ve sahne performansları
düzenlenir.

The Circle, 2018 yılında Avcı Architects öncülüğünde Selçuk Avcı, Sanja Jurca Avcı, Markus Lehto, Eda Çarmıklı, Yüksel Demir, Kemal Seyhan, Nurgül Türker, Dilara Tekin Gezginti, Ece Çakır Aidan ve Yunus Tonkuş tarafından
kuruldu.

The Circle ekibi, multi-disipliner yapısına uygun olarak mimarlar, tasarımcılar, sanatçılar, akademisyenler ve diğer alanlardan yaratıcı kişileri bir araya getiriyor. |  www.thecircle-o.com | Facebook: @thecirclespace | Instagram: @thecircle.o

AHEC
Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi (AHEC), ABD sertağaç ihracatçılarını temsil eden, ABD sertağaç endüstrisi için önde gelen bir uluslararası ticaret birliğidir. AHEC, Amerikan sertağaçlarını tanıtmak için dünya çapında programlar yürütmektedir. Geleceğe Yadigâr, Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi’nin bugüne kadar Avrupa, Orta Doğu, Avustralya ve Güney Afrika’da yaptığı etkili ve iddialı iş birliklerinden ilham alıyor. Amerikan sert ağacının güzelliği, performansı ve sürdürülebilirliğini öne çıkarmak için yürütülen bu iş birlikleri farklı tasarım ekiplerini, yenilikçi tasarımları ve kusursuz ahşap işçiliğini bir araya getiriyor. | http://www.americanhardwood.org