(Ferda Art Platform)’da Yeni Sergi: ‘‘Kuşların Uğrak Yerleri’’

Hüseyin Aksoy, A Review on Mesopotamian Houses series 2022

Hüseyin Aksoy’un ‘‘Kuşların Uğrak Yerleri’’ adlı sergisi 19 Ekim – 23 Kasım 2022 tarihleri arasında Ferda Art Platform’da izleyiciler ile buluşuyor.


‘‘Kuşların Uğrak Yerleri’’
Sergi

Sanatçı: Hüseyin Aksoy
Tarih: 19 Ekim – 23 Kasım 2022
Yer: Ferda Art Platform, Şişli / İstanbul


Hüseyin Aksoy‘ın ‘‘Kuşların Uğrak Yerleri’’ isimli sergisinde bir manzaraya bakışımız ve bu manzaraya nereden baktığımız, bugünkü Orta Doğu sınırlarını belirleyen İngiltereli ajan ve arkeolog Gertrude Bell’in arşivi üzerinden yeniden anlamlandırılıyor. Sanatçı, sergisinde farklı disiplinlerde ürettiği eserleri ile kültürel tahribat kavramını, bu kavramın temsiliyetine dayalı tarihsel anlatılarını ve sömürgecilik söyleminin anlatı inşasını inceliyor.

Bell’in hikayesinde ilgilendiği konu olarak yaşadığı bölgenin sınırlarına dikkat çeken sanatçı, bu bağlamda “hayali coğrafyalara” bakarak kültürlerarası ilişkiler, mülksüzleştirilmiş topraklar ve bu toprakların arkeoloji meselesi üzerine eğiliyor. Sergide resim, video, kolaj ve yerleştirme gibi disiplinlerde oluşan işler kurmaca dil içerisinde tekrar bir kurgu yaratmaya çalışıyor.

Sergi hakkında ayrıntılı bilgi ve gelişmeleri takip etmek için Ferda Art Platform web sitesi ve sosyal medya sayfaları (Instagram, Facebook)  ziyaret edilebilir.