“Kayseri Mimarlık Festivali” 3-8 Ekim 2022 Tarihleri Arasında Gerçekleşecek!

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Mimarlık Haftası boyunca 3-8 Ekim tarihleri arasında festival küratörlüğünü Murat Sönmez’in üstlendiği, ana teması “Güncel Koşulların Mimarlığı” olan “Kayseri Mimarlık Festivali”ni düzenliyor.


“Kayseri Mimarlık Festivali”
Güncel Koşulların Mimarlığı

Küratör:
Murat Sönmez
Tarih:
3 Ekim 2022 Pazartesi – 8 Ekim 2022 Cumartesi
Yer:
TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi


TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 16. Dönem Yönetim Kurulu, “Kayseri Mimarlık Festivali”ni şöyle açıklıyor:

“GÜNCEL KOŞULLARIN MİMARLIĞI

Bugünlerde farklı unsurların etkisiyle hemen her alanda değişim ve dönüşümler yaşanıyor. Teknoloji, ekonomi, sosyal ve jeopolitik gelişmeler, çevre sorunları, iklim değişikliği, salgınlar, vb. faktörlerin tüm disiplinlere olumlu veya olumsuz etkilerinden söz etmek mümkün. Kaçınılmaz olarak mimarlık da bu faktörlerin etkisi ile farklılaşıyor. 

Mimarlığın kuram ve pratiğini olumlu veya olumsuz etkileyen faktörlerin, mimarlık ve mimar tanımından mekânın tasarım ve üretimine kadar, mimarlığı ilgilendiren tüm alanlarda; geçmişten farklı tanımlar yapılması ve içerikler oluşturulması gerekiyor. Böyle bir gereklilik sonucu olmalı ki bugünlerde mimarlar, tasarım ve üretimlerinde veya mimari eylemlerinde kendilerini farklı kılacak niteliklerin arayışı içindeler.

Mimarlar; kendi eşsiz tavırlarını ve yöntemlerini oluşturma, bunu gösterme ve diğerleri tarafından kabul görme çabası içine giriyorlar. Bugünlerde, her birimizin bir diğerinden farklı bir mimarlık tanımına sahip olduğu ve mekânı kurma koşullarımızın diğerlerinden bütünüyle farklılaşmaya başladığı açık. Bu kapsamda; mimarın düşünce ve üretim yöntemlerinin dünyada olup bitenleri nasıl kavradığı, mimarlığın bizler tarafından nasıl yapıldığı, algılandığı veya tanımlandığı, mimarlığın toplum içindeki yeri gibi mimar ve mimariyi ilgilendiren tüm konuların, içerik farklılaşmalarının ve mimarlığı etkileyen unsurların tartışmaya açılması bugünün mimarlığını anlamak için önemli görünüyor.

Bu bağlamda; festival küratörlüğünü Murat Sönmez’in üstlendiği, ‘Kayseri Mimarlık Festivali’nin ana teması ‘Güncel Koşulların Mimarlığı’ olarak belirlenmiştir.’Güncel Koşulların Mimarlığı’ teması, kuramsal ve pratik alanlarda mimarlığı ve mimarı etkileyen faktörleri; her birimizin farklı yaptığı mimarlığın içerik farklılıklarını; mekânın tasarım ve üretime etki eden düşünce, eylem ve üretimlerimizi; yeniden anlamaya ihtiyaç duyduğumuz mimarlığı ve güncel mimarı ifade eder. 

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Mimarlık Haftası boyunca düzenlenecek etkinlikler bağlamında, kadim mesleğimizin güncel içeriğini tartışmak, tasarım ve üretime yönelik deneyimlerimizi paylaşmak üzere tüm ilgilileri, 3-8 Ekim tarihleri arasında ‘Kayseri Mimarlık Festivali’ne davet ediyor.”

Ayrıntılı bilgi için: www.kaymimod.org/