(İdeal Kent Yayınları)’ndan Yeni Kitap: “Konut Politikası Ülke Deneyimleri”

Hakan Olgun’un konut politikalarını geniş bir tarihî perspektiften ele aldığı yeni kitabı “Konut Politikası Ülke Deneyimleri”, İdeal Kent Yayınları’ndan çıktı. Kitapta, ülkelerin hangi politika güzergâhlarını takip ettikleri, konut sorununa hangi politika araçlarıyla yaklaştıkları derinlemesine inceleniyor.


“Konut Politikası Ülke Deneyimleri”
Yayın

Yazar: Hakan Olgun
Yayınevi: İdeal Kent Yayınları
Yayın Tarihi: 2022
Sayfa Sayısı: 353


Kitap tanıtım metninden:

“İşte elinizdeki çalışma, konut sorununun daha ziyade piyasanın çözümüne havale edildiği ‘liberal’ refah sistemi, kamunun sektöre bundan daha fazla müdahalesini öngören ‘korporatist/muhafazakâr’ refah sistemi, konutun meta olmaktan büyük ölçüde çıkarıldığı ‘sosyal demokrat’ refah sistemi ve sektörde devletin kayda değer bir yerinin olmadığı ‘rudimenter’ refah sistemine dâhil dört farklı ülkede uygulanan konut politikalarını ele almaktadır.

Dâhil oldukları refah sisteminin iyi birer temsilcisi olduğu düşünülen bu ülkeler, sırasıyla Britanya, Fransa, İsveç ve Türkiye’dir. Söz konusu ülkelerdeki konut politikalarını geniş bir tarihî perspektiften ele alan çalışma, ülkelerin bu süreçte hangi politika güzergâhlarını takip ettiklerini, konut sorununa hangi politika araçlarıyla yaklaştıklarını, uyguladıkları politikaların kimi kesişme ve ayrışma noktalarını ve nihayet politika tercihlerindeki değişimlerin, ülkelerin ait oldukları refah kategorisinde herhangi bir değişime sebep olup olmadığını ana hatlarıyla ortaya koymaktadır.”