(Galeri Bosfor)’da Yeni Sergi: “Nefes”

Galeri Bosfor, Mithat Şen’in “Nefes” isimli kişisel sergisine 28 Ekim’e kadar ev sahipliği yapıyor. Nefes ve ritim üzerine odaklanan tek bir işin gösterildiği sergi, sanatçının ilk kişisel sergisinden 40 yıl sonra gerçekleşiyor. Sergide yapılan bütün işlerin vardığı bir sonuç olarak çokluk, birlikle sunuluyor.


“Nefes”
Sergi

Sanatçı: Mithat Şen
Tarih: 9 Eylül – 28 Ekim 2022
Yer: Galeri Bosfor, Beyoğlu / İstanbul


Mithat Şen’in mekân içinde mekân kuran “Nefes” isimli eseri, formu ve malzemesi bağlamında sanatçının sistematiğini açık biçimde ortaya koyuyor. 2 metre yüksekliğinde ve 20 metre uzunluğunda kesintisiz biçimde yerleştirilmiş eser, ahşap şasilere gerilmiş natürel parşömen malzemeden oluşuyor. 33×33 cm ölçeğindeki karelerin birbirine eklenerek ve dört yönde ilişkilenmeyi sürdürerek çoğalmasıyla bir araya gelen çok katmanlı rölyef, sanatçının beden şemasının parçalı bir sistemle çeşitlenmesi ve tekrarı üzerine inşa ediliyor.

“Nefes” ile Mithat Şen alfabesinin parçaları, beden şemasını kimi zaman bütün kimi zaman kesintilerle oluşturuyor; kare formlar içinde doluluk ve boşluklar ritim yaratarak kesintisiz biçimde ilerliyor. Sanatçının kurduğu sistemin sınırsız olanağı içinde bir araya gelen, tekrar ve çeşitleme ile bir senfoni kuran 360 karenin her birinde ve toplamında bazen eksilerek bazen katman katman yükselerek devam eden istif, hem beden şemasını bir bütün olarak gösteriyor hem de eksiltme ve kaydırmalarla gösterme biçimini çeşitlendiriyor.

Sanatçı, “Nefes”te binlerce parçaya böldüğü beden birimlerini yoğun bir istifle ve devamlılıkla yerleştiriyor. Sanatçı için resmin iddiası, ilk işin sona, sonun ise başlangıç noktasına eklenebilir olması. Sanatçının, form ve malzeme dönüştürme yönteminin bütünlüklü bir derlemesi sayılabilecek “Nefes”, “Beden” serisinin “lem” ve “İstif” serileriyle kavuştuğu bir durak niteliğinde izleyiciye sunuluyor.

Galeri Bosfor ve sergi hakkında ayrıntılı bilgi almak ve gelişmeleri takip etmek için web sitesi ve Instagram sayfası incelenebilir.


Mithat Şen
1957 İstanbul doğumlu sanatçı, 1981`de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümünü bitirdi. İlk kişisel sergisini 1982`de İstanbul`da Galata Sanat Galerisi’nde düzenledi. 1990`da 44. Venedik Bienali`ne katıldı. 20’yi aşkın solo sergi yaptı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Mithat Şen resmi, bir resim nesnesi olarak kendi başına imlediklerinin yanı sıra ait olduğu coğrafyaya dair bir anlam matrisinin de anahtarını taşır. Sanatçının 80’li yıllarda yaptığı desenlerde ve akrilik resimlerde görülen beden etütleri, zamanla insan bedenini aşıp yalnızca kendini imleyen ve biçim ilişkileriyle tekrar tekrar yeniden yaratılan 13 parçalık bir “Mithat Şen şeması” oluşturur. Sanatçının 40 yıla yakın bir zamandır tekrar ettiği bu beden, coğrafyanın parça-bütün ilişkisine dair olanakları araştırdığı bir disiplin alanıdır. Her resim, coğrafyanın kâinat algısını oluşturan bütünün bir parçası olarak o bütüne dair bilgiyi içerir ve bu bilgi, sanatçı tarafından tekrarla yeniden ve başka biçimlerde gerçekleştirilir.

Galeri Bosfor
Bosfor, odağına sanat eseri ve sanatçıyı alan, küratöryal ve solo sergilerle özgün örnekler gösteren, güncel sanat üretiminin nabzını tutan ve kendi zamanının tanıklığını üstlenen bir galeridir. Ziyaretçinin nitelikli sanat eserleri gördüğü, ilham aldığı, iyi hissettiği bir mekân olup, etrafında değer yaratmaya ve paydaşlarına da değerli hissettirmeye özen gösteriyor. Öncelikle kendi coğrafyasında bağımsız bir sanat ortamı geliştirmeyi; yaratıcı, zihinsel ve ahlaki değerlerle daha güçlü etkiler yaratmayı hedefleyen Galeri Bosfor, form ve malzeme odağında özgün işler üreterek kendilerine has üsluplarını zaman içinde dönüştürmüş; disiplin ve ahlakla üretimlerini sürdüren sanatçıları temsil ediyor.