III. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu” Kapsamında Gerçekleşecek Atölyeler için Son Başvuru Tarihi 15 Eylül!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen “III. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu” 3-7 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.


“III. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu”

Atölyeler için Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe
Kayıt:
Çevrim içi 
Tarih: 3-7 Ekim 2022
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu


Sempozyum yine geçen yıllarda olduğu gibi ilk araştırma bulgularını elde etmiş ya da bitmiş çalışmaların sunuşları ile atölyeler şeklinde düzenlenecek. Bu yıl sempozyum ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek.

Sempozyum kapsamında düzenlenecek atölyeler için ise son başvuru tarihi 15 Eylül 2022, Perşembe. Her bir atölye için kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.


ATÖLYE I | Saha Çalışmalarında Toplumsal Mekânı Okumak

6 Ekim 2022, Perşembe, 15.00-18.00
Atölye Yürütücüsü: Öğr. Gör. Aslı Odman

Bu atölyede, çoğu zaman teknik ağırlıklı ampirik ve kuramsal ağırlıklı soyut olarak ikiye ayrılan mekânsal araştırmalar içinde bu ikilemin oluşum hikayesine, getirdiği zaaflara ve bunları aşmanın yollarına eğilmeye çalışılacak. Ana hat, sadece teknik olarak, “niteliksel ve niceliksel ikiliği içinde” ele alınmayacak mekânsal çalışmalarda metodoloji ve sosyal bilimlerin kaynaklarından beslenme şekilleri üzerinden kurulacak. Herhangi bir ölçeğin, kesinlikle sadece idari olmayan ölçekler arasında oluşan ve dönüşen akış mekânlarının, mekânsal yoğunlaşmaların bilgisine ermek ve temsil edebilmek için, bütünsel ve tarihsel sosyal bilimlerden edinilen ne gibi araçlar vardır? Şehir planlamanın dili ile bu akımların dilini birbirine tercüme ederken ne gibi hatalardan kaçınılmalı? Bu soruların peşinden giderken katılımcıların lisans, yüksek lisans ve mesleki deneyimleri sırasında yaptıkları saha çalışmalarında “mekânsal bilgiye ulaşma ve temsil etme” şekilleri sorgulanıp bunların artıları ve eksileri örnekler üzerinden ele alınacaktır.

Başvuru Koşulu

  • Yürütülen veya planlanan araştırma projesinin, tez önerisinin, arzulanan bir araştırmanın özeti başvuruya eklenmelidir. Özette araştırma alanı, araştırma sorusu/soruları ve uygulanan/planlanan metotlar açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.
  • Atölyeyi seçmeden önce atölyenin ana hattını içeren bu Şehircilik Okulu #32 dersinin izlenmiş olması bekleniyor:
    https://www.youtube.com/watch?v=HOwubh3COTc

ATÖLYE II | Mekân Araştırmalarında İnsan Sonrası Dönemeç: Yeni Kavrayışlar, Yeni Metotlar

7 Ekim 2022, Cuma, 10.00-13.00
Atölye Yürütücüsü: Doç. Dr. Güldem Baykal Büyüksaraç

İnsan merkezci ve Kartezyen epistemolojinin altını oyan insan sonrası perspektif (posthümanizm), toplumsal ve beşerî bilimlerde yeni farkındalıklar, yeni araştırma metotları ve analiz biçimlerinin geliştirilmesine, bilimsel iş birliklerinde ölçek ve etkinlik artışına vesile olmuştur. Bu atölyede, insan sonrası epistemolojinin metodolojik içerimlerine odaklanarak, mekân odaklı araştırma pratiklerimize yansımaları tartışılacak. Katılımcılar, yürütmekte oldukları ve/veya planladıkları araştırmada insan sonrası yaklaşımlara yönelmiş olan lisansüstü öğrenciler arasından seçilecektir. Seminer esnasında katılımcı araştırmalarından oluşan bir seçkiye yer vererek, deneyim paylaşımları sonrasında metodolojik olanaklar ve zorluklar üzerine hep birlikte düşünülecek.

Başvuru Koşulu

  • Yürütülen veya planlanan araştırma projesinin özeti başvuruya eklenmelidir. Özette, araştırma alanı, araştırma sorusu/soruları ve uygulanan/planlanan metotlar açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.

ATÖLYE III | Bir Araştırma Nasıl Tasarlanır?

7 Ekim 2022, Cuma, 15.00-18.00
Atölye Yürütücüleri: Prof. Dr. Arzu Başaran Uysal, Prof. Dr. Fuat Ercan, Doç. Dr. Kevser Üstündağ

Lisansüstü çalışmalarda araştırma sürecinin bir bütün olarak tasarlanması, araştırmacılar/öğrenciler açısından önemli bir problem alanıdır. Bu atölye çalışması, öğrencilere kendi araştırmalarını tasarlarken karşılaşacakları zorlukları aşabilmelerinde yol gösterici bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Atölyede “Bir araştırma konusu nasıl seçilir?”, “Araştırmanın özgün olması nedir?”, “Uygun yöntem nasıl seçilir?” gibi temel araştırma sorunları ele alınacaktır. Öğrencilerin atölyeye aktif katılımını sağlayabilmek amacıyla daha önceden oluşturulacak bir senaryo (ya da örnek olay) üzerinden yola çıkarak farklı bakış açılarının/disiplinlerin katkılarıyla “problemin tanımlanması, araştırma sorularının geliştirilmesi, metodolojinin oluşturulması, kavramsallaştırma…” gibi bir araştırma sürecinin aşamaları her katılımcı tarafından bireysel olarak tasarlanacaktır.

Başvuru Koşulu

  • İlgili lisansüstü öğrencilerinin başvurabileceği bu atölyenin sonunda her katılımcıdan bir sonuç ürünü beklenecektir.

Atölyelere buradan başvuru yapılabilir.


Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu‘nun 3. yılında yaklaşık 60 başvuru alındı. Bildiri özetlerinin hakem değerlendirme süreci devam ediyor. Önümüzdeki günlerde değerlendirme sonuçları bildiri sahipleri ile paylaşılacak.

Ayrıntılı bilgi için: https://mekanlu.org/