(Collect Gallery)’de Richard Bartle’ın “Atlama Taşları” Sergisi…

Collect Gallery, İngiltereli sanatçı Richard Bartle’ın “Atlama Taşları” (Stepping Stones) isimli kişisel sergisini, 14 Eylül’den itibaren Tophane ve Juma’daki mekânlarında sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, sanatçının son dönem çalışmalarından oluşan üç seriyi bir araya getiriyor.


“Atlama Taşları” (Stepping Stones)
Sergi

Sanatçı: Richard Bartle
Tarih: 14 Eylül – 10 Ekim 2022
Yer: Collect Gallery, Tophane – Juma, Beyoğlu / İstanbul


“Atlama Taşları”, Richard Bartle’ın İstanbul’un sokak dokusunun karşılaşmalarıyla ortaya çıkan bir gerilimi aşma hâliyle, 18 yıllık dilsel, tarihsel ve kültürel araştırmalarının kavramsal alt yapısını oluşturduğu makro ve mikro ölçeklerdeki resim, heykel ve enstalasyon çalışmalarını bir araya getiriyor.

Sanatçının, Kadıköy’ün insan yapımı kayalık sahili boyunca koşarken karşılaştığı manzaradan esinlenerek oluşturduğu çalışmalar sadece kendi yolculuğunun, kayaların ve sokakların hikâyesini değil, aynı zamanda izleri kayalar ve çatlaklar arasında ya da bu kayaların yüzeyine yaptıkları grafiti şeklindeki muhalif müdahalelerde görülen, bu alanları işgal eden yerel halkın hikâyesini de anlatıyor.

Bartle’ın, İstanbul’da yaşama ve çalışma deneyimi ile Osmanlı ve Pers hanedanlarının minyatür ressamlarının çalışmalarından etkilenerek oluşturduğu büyük ölçekli enstalasyonlarının ana konsepti; minyatürcülerin yöntem ve stillerine, ayrıca dönemin zanaatkar atölyelerinin özgün sınır ve hiyerarşilerine odaklanıyor. Eserlerin kendisi, İstanbul’un peyzajını ve mimarisini kaynak malzeme olarak kullanıp şehrin dokusuna, sokak sanatına ve halk anlatılarına atıfta bulunuyor. Farklı bakış açılarından şehir ve deniz boyunca bakarken, seyirciyi İstanbul sokaklarında sürükleyici ve samimi bir yolculuğa çıkarıyor.

Şehirde dolaşırken topladığı her moloz parçasının sanata dönüşme potansiyeli ile bulduğu şeyleri keşfetme, belgeleme ve üzerinde düşünme süreci, her işi oluşturan bağlam hâline geliyor. Serilerin odak noktasını İstanbul gözlemleri, sokaklar, karakterler ve karşılaşmalar oluşturuyor. Tüm çalışmalarının kökeninde, kentsel çevrenin maddiliği hakkında tamamen içgüdüsel bir hareketle, yüzeyde gezinip şehrin katmanları arasındaki tarihselliği arayan sanatçı, buluntu nesneleri doğal çağrışımları ile simulakrayla anlatının olanaklarından yola çıkıyor.

“Atlama Taşları”, 10 Ekim’e kadar Collect Gallery‘nin Tophane ve Juma mekânlarında görülebilir. Sergi hakkında ayrıntılı bilgi için Collect Gallery web sitesi ve sosyal medya sayfaları (Facebook, Instagram) takip edilebilir.