(Mixer)’de Yeni Sergi: “Boşluklar”

Ahu Akgün, Boşluklar, 2022

Mixer, Ahu Akgün’ün “Boşluklar” isimli ikinci kişisel sergisini, 9 Eylül’den itibaren sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide, Akgün’ün yaşadığı kayıpların ardında oluşan duygu durumlarının yarattığı, elle tutulamayan boşluklara odaklanılıyor.


“Boşluklar”
Sergi

Sanatçı: Ahu Akgün
Açılış: 9 Eylül 2022 Cumartesi | Saat: 18.00 – 20.00
Tarih:
9 Eylül 2022 – 15 Ekim 2022
Yer: Mixer, Karaköy / İstanbul


“Boşluklar” sergisi, sanatçının şefkatli ve şiirsel bir yaklaşımla resmettiği tuval çalışmalarını ve kurumaya yüz tutan çiçek demetlerinden oluşan entalasyonununu izleyici ile buluşturuyor. Sergi, sanatçının yaşamında iz bırakan insanların, duyguların, mekânların, objelerin ardından zamanla ortaya çıkan ve değişen yas tutma halinin dönüştürdüğü “şeylere” bakıyor ve iyileşme sürecini izleyiciyle paylaşıyor.

Sanatçı, resimlerinde kayıplarının etrafında dolaşarak aslolan öznelerin yerine, onlarla arasında kalan boşlukları, dönüştükleri yeni halleri sunuyor. Boşlukların zamanla değişimine yeniden bakıyor ve dönüşen halin yarattığı hisleri kendi pratiğiyle yansıtıyor. Bunu yaparken bazen tüm sürece bazen sadece o ana tanıklık eden nesneleri resmine dâhil ediyor. Sanatçının resimlerinde yer alan her nesne somut bir var olma nedeni yanında kendi dönüşümleri ile yas sonrası dönüşümü de işaret ediyor.

Sanatçının 2020 yılında Mixer’de gerçekleşen “Sebebi Ziyaret” başlıklı sergisinde yer alan “Yaşasınlar İstiyorum” adlı çalışması “Boşluklar” sergisinin çıkış noktasını oluşturuyor. Sergide yitirilmiş her bir ana kadeh kaldırır nitelikte resmedilen kurutulmuş çiçekler diğer anlara eşlik ediyor. Sergiye ismini veren “Boşluklar” resmi çocukluğunda dekorasyon amaçlı evinin her köşesini dolaşan ve artık paçavraya dönüşmüş, annesi için çöp kendisi için kıymetli olan mor bir yazma. Her bir kayıp ilmiğin kaybolan zamanı hatırlatması bir metafor olarak karşımıza çıkıyor. “Oyun Dışı” serisinde ise sanatçı savunma, saldırı ve eskiv başlıkları altında yitirilen özneyle dövüştüğü anlardan sekansları izleyiciye sunuyor. Geçmişle alıp veremediği sürecin devam ettiğine dair ipuçları veren bu seriyi, gözden uzaklaşanları farklı bir biçimde görmenin mümkünlüğünü araştırma hali olarak izleyiciyle paylaşıyor.

Ahu Akgün’ün ikinci kişisel sergisi “Boşluklar”, dönüşüm teması etrafında şekilleniyor. Öznenin, bir kayıp karşısında kaldığı zihinsel düğüm süreci ardından durumu kabul etmesi ve bunu hayatına dâhil etmesine odaklanıyor. Sergide ayrıca Mixer’in proje odasını canlı çiçeklerle saran, bir nevi kaybolma ve yitip gitme ardından, yeniden hayat bulmanın süreci olarak serginin bütününü içine alan bir enstalasyon da yer alıyor.

Ahu Akgün’ün “Boşluklar” başlıklı ikinci kişisel sergisi, 15 Ekim’e kadar Mixer’de görülebilir. Sergi hakkında ayrıntılı bilgi için Mixer‘inweb sitesi ve sosyal medya hesapları (Instagram, Facebook, Twitter) ziyaret edilebilir.