(Herkes için Mimarlık)’tan Atölye Programı: “Heuristic Materials”

Herkes İçin Mimarlık’ın biyomateryal malzemeler üretilecek ve üretim sürecine odaklanılacak “Heuristic Materials” isimli atölye programı, 22 – 24 Ağustos tarihlerinde TAK Yeldeğirmeni’nde gerçekleşecek. Mina Öner, Rana Güzeldir ve Yiğit Çetin’in yürütücülüğünü üstleneceği programın son başvuru tarihi ise 15 Ağustos 2022.


“Heuristic Materials”
Atölye

Yürütücüler: Mina Öner, Rana Güzeldir, Yiğit Çetin
Son Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 2022
Katılım: Herkese Açık, Kayıt Gerekli
Atölye Tarihi: 22 – 24 Ağustos 2022
Yer: Tasarım Atölyesi Kadıköy / İstanbul


“Heuristic Materials”, atölye tanıtım metninde şöyle açıklanıyor:

“Bu atölyede, biyokimyasal süreçlerle malzeme üretimine ve üretim süreçlerinin mimarlıkla kurduğu ilişkilerine odaklanılmaktadır. Deneysel biçimde ele alınması planlanan malzeme üretim sürecinin, katılımcılar tarafından belgelenmesi ve ortaya çıkan ürünlerin süreçle beraber anlamlandırılması beklenmektedir.

Atölye sonucunda ortaya çıkması planlanan malzemelerin, mimarlık pratiği için işlevsel açıdan tanımlanmasının güç olduğu söylenebilir, fakat bu durum malzemenin, üretim süreci sırasında ortaya çıkan farklı anlamlarına odaklanmak için değerlendirilecektir. Malzeme ve mimarlık arasındaki ilişki çalışmanın önemli odaklarından biri olmasına rağmen, atölye kapsamında eleştirel biçimde ele alınmıştır. Bu eleştirellik, mimarlığın form üretim aracı olarak malzemeyle kurduğu ilişki üzerinden gerçekleşir. Formsuz olduğu söylenebilecek doğaya form veren mimarlık, aynı zamanda yapı üretim sürecinin parçası olan malzemelere de şekil vermekte ve onları tanımlamaktadır.

Bu noktada karşımıza, ‘tanımlanması zor bir malzemeyle, mimarlığın tanıdık formları üretilebilir mi?’ sorusu çıkar. Atölye kapsamında mimarlığın form üretimine odaklanılmayacak olsa da bilindik form üretimine dahil olması güç olan malzemeler üretilecek ve mimarlığın form ve formsuzluk arasında kurduğu ilişkiye dair bir eleştiri ortaya konacaktır.

Daha önce de bahsedildiği gibi atölyede gerçekleştirilecek malzeme üretiminin deneysel boyutu nedeniyle, ortaya çıkacak malzemelerin, mimarlık pratiği içinden işlevsel özellikleri bakımından tanımlanması zor olacaktır. Çok farklı biçimlerde anlamlandırılabilecek bu malzemeler atölye kapsamında deneysel üretim süreçlerine odaklanarak anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Dolayısıyla katılımcılardan farklılaşan kişisel üretim süreçlerine ilişkin bir belgeleme ve çalışması beklenmektedir. Bu sayede, atölyenin asıl amacı olan, hem malzemenin hem de üreticinin süreç içindeki dönüşümü ortaya konacaktır. Atölye sonunda tüm katılımcıların malzemelere ilişkin farklı anlatıları ve anlatı oluşturma yöntemlerinin bir araya getirilmesiyle daha önce bahsedilmiş olan malzeme ve mimarlık ilişkisinin sorgulanması sağlanacaktır.

Planlanan belgeleme çalışması, teknik özelliklere ilişkin olduğu kadar malzemeyi anlamlandırma çabasının belgelenmesi olarak da görülmektir. Dolayısıyla katılımcıların gerçekleştirecekleri ölçüm tekniklerinin çeşitlenmesi hatta ölçüm tekniklerinin bir anlamda bozularak kullanılması beklenmektedir. Bunun için katılımcılara malzeme üretim tekniklerine ilişkin yöntemlerin yanı sıra sürece ilişkin farklı anlatılar kurmalarına olanak sağlayacak yöntem ve araçlar önerilecektir.”

Ayrıntılı bilgi için: herkesicinmimarlik.org